Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 14.07.2009

Nový návrh revize směrnice o pracovní době je očekáván na podzim.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)607)

 

 

1. Stav legislativního procesu

 

Revize směrnice č. 2003/88 nebyla přijata ani v dohodovacím řízení na konci dubna 2009. Ministři na neformálním zasedání Rady EPSCO 8.-9. července 2009 ve švédském Jönköpingu proto opět řešili otázku její revize. Komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla prohlásil, že Komise bude jakožto „strážkyně smluv" žalovat členské státy, které v současnosti platnou směrnici č. 2003/88 nedodržují, za porušování smluv, resp. nedodržování platné legislativy. Komisi v těchto krocích podporují evropské odbory sdružené do organizace ETUC. Trvají na zrušení výjimky z týdenní 48hodinové pracovní doby, začlenění pracovní pohotovosti plně do pracovní doby a umožnění odpočinku ihned po skočení právě odpracované doby.

V současnosti předsedající Švédsko je pro zachování výjimky, další předsednický stát Španělsko naopak striktně proti.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Současná jednání naznačují, že Komise vypracuje nový návrh revize směrnice o pracovní době do konce svého funkčního období 31. října 2009. Švédsko pak legislativní proces zahájí, aby jej v lednu 2010 předalo dalšímu předsednickému státu - Španělsku.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC

o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)607)

Právní báze: čl. 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost a sociální věci

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodaj Alejandro Cercas, Španělsko, PES)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy