Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o pracovní době

Euroskop, 05.11.2009

První konzultace k novému návrhu revize stávající směrnice o pracovní době proběhnou mezi Komisí a sociálními partnery EU na konci roku 2009.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby

 

 

1. Stav legislativního procesu

 

Návrh revize směrnice nebyl v dohodovacím řízení v dubnu 2009 schválen, a pětiletý legislativní proces byl tudíž ukončen. Komise však uvedla, že se sociálními partnery (BusinessEurope, CEEP, UEAPME, ETUC) zahájí konzultace k novému návrhu revize.

V pracovní verzi sdělení, které bude podkladem pro konzultace, Komise shrnuje pozice jednotlivých institucí EU a dosavadní vývoj v dané kauze. Uvádí, že zajištění bezpečnosti pracovníků je v současné době (v rámci evropského práva) nedostatečné. Sociální partneři jsou proto dotazováni, zda je potřeba přidat do diskuze další body k jednání a zda se jimi Komise má (v rámci sdělení) podrobněji zabývat.

Na základě výsledků prvních konzultací Komise rozhodne o dalších krocích, tedy o podobě nového návrhu revize směrnice.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Návrh sdělení měl být Komisí předložen sociálním partnerům již 11. listopadu 2009, ale termín byl posunut na konec roku 2009.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty