Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2010

Euroskop, 07.12.2010

Důchodový systém pro EU? Názory se liší

Důchodový systém pro EU? Názory se liší

Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě (KOM(2010)365)

15. 11. 2010 byla ukončena veřejná konzultace týkající se budoucnosti/udržitelnosti penzijních systémů v EU. Komisi se sešlo přes 200 příspěvků.

Pozadí

Komise veřejnou konzultaci zahájila v červenci 2010 v souvislosti s předložením příslušné zelené knihy. V pozadí dané iniciativy lze číst reakci na dlouhodobé stárnutí populace v EU a s tím související tlak na penzijní systémy jednotlivých členských států.

Penzisté pobírají důchod déle než dříve (jen 50 % lidí ve věku 60 let v EU pracuje) a zároveň se snižuje počet těch, kteří jsou schopni do penzijních systémů aktivně přispívat (více v příspěvku Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2010).

Klíčové body a stav projednávání

Zelená kniha se zaměřila především na 5 problémových okruhů: 1. zajištění přiměřeného důchodu a zabezpečení dlouhodobě udržitelných důchodových systémů; 2. rovnováha mezi prací a důchodem, usnadnění delšího a aktivnějšího života; 3. odstranění překážek pro občany, kteří pracují v jiných zemích EU, a pro vnitřní trh s penzijními produkty; 4. větší spolehlivost důchodů po zkušenosti s nedávnou hospodářskou krizí; 5. větší transparentnost, aby lidé mohli v souvislosti se svým důchodovým příjmem přijímat kvalifikovaná rozhodnutí.

Jako nejspornější se nakonec neukázalo konstatování, že „vhodným opatřením pro posílení udržitelnosti důchodových systémů je automatická úprava, která zvyšuje důchodový věk v souladu s růstem naděje dožití", ale spíše potenciální změna směrnice č. 2008/94 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele či možné vytvoření doplňkového celounijního penzijního systému (vedle penzijních systémů jednotlivých členských států).

Věk odchodu do důchodu v jednotlivých členských státech EU

Členský stát

2001

2008

2009 (muži/ženy)

2020 (muži/ženy)

> 2020 (muži/ženy)

Belgie

56,8

61,6*

65/65

65/65

 

Bulharsko

58,4

61,5

63/60

63/60

 

ČR

58,9

60,6

62/60 let 8 měsíců

63 let 8 měsíců/63 let 4 měsíce

65/65

Dánsko

61,6

61,3

65/65

65/65

67+/67+***

Estonsko

61,1

62,1

63/61

63/63

 

Finsko

61,4

61,6*

65/65, 63-68

65/65, 63-68

 

Francie

58,1

59,3

60-65

60/60

 

Irsko

63,2

64,1**

65/65

65/65 (66/66)

(68/68)

Itálie

59,8

60,8

65/60

65/60****

***

Kypr

62,3

63,5*

65/65

65/65

 

Litva

58,9

59,9**

62 let 6 měsíců/60

64/63

65/65

Lotyšsko

62,4

62,7

62/62

62/62

 

Lucembursko

56,8

:

65/65

65/65

 

Maďarsko

57,6

:

62/62

64/64

65/65

Malta

57,6

59,8

61/60

63/63

65/65

Německo

60,6

61,7

65/65

65y9m/65y9m

67/67

Nizozemsko

60,9

63,2

65/65

65/65 (66/66)

(67/67)

Polsko

56,6

59,3*

65/60

65/60

 

Portugalsko

61,9

62,6*

65/65

65/65

 

Rakousko

 

 

 

 

 

Rumunsko

59,8

55,5

63 let 8 měsíců/58 let 8 měsíců

65/60 (65/61 let 11 měsíců)

(65/65)

Řecko

61,3°

61,4

65/60

65/60

65/65

Slovensko

57,5

58,7*

62/59

62/62

 

Slovinsko

56,6°

59,8**

63/61

63/61 (65/65)

 

Španělsko          

60,3

62,6

65/65

65/65

 

Švédsko

62,1

63,8

61-67

61-67

 

Velká Británie

62,0

63,1

65/60

65/65

68/68

Poznámky: Údaje za roky 2001 a 2008 představují průměrný věk odchodu do důchodu. Ve Švédsku je penze garantována od 65 let.

Legenda: ° 2002; * 2007; ** 2006; údaje v závorkách = návrh; *** věk odchodu do důchodu se bude zvyšovat v souladu s růstem naděje dožití; **** všichni státní zaměstnanci budou do důchodu počínaje rokem 2018 odcházet v 65 letech

Zdroj: Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě

Mezi další sporné body, jež z veřejné konzultace vyplynuly, patří potenciální revize směrnice č. 2003/41 týkající se (přenositelnosti) zaměstnaneckého penzijního pojištění, obecněji pak zajištění rovnosti mezi muži a ženami, mezi pracovníky v jednotlivých členských státech EU ap.

Předpokládaný další vývoj

Komise hodlá příspěvky z veřejné konzultace vyhodnotit a ve třetím kvartále roku 2011 předložit konkrétnější bílou knihu.

Odkazy