Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2011

Euroskop, 03.05.2011

Komise vypracovala strategii pro integraci Romů

Komise vypracovala strategii pro integraci Romů

Communication of the European Commission to the European Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 (COM(2011)173)

Komise vydala 5. 4. 2001 sdělení týkající se „rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů", které reaguje na usnesení EP z března 2011.

Pozadí

Z dlouhodobého pohledu je vyčlenění milionů lidí ze sociálního a ekonomického života EU ekonomicky neefektivní e neudržitelné. Podle průzkumu z roku 2008 dokončí v zemích, jako je Bulharsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko nebo Slovensko, základní školu jen 42 % romských dětí. V celé EU je 68,8 % romské populace ve věku 20-64 let nezaměstnaných. Romové se v průměru dožívají o 10 let méně.

Z unijních fondů bylo doposud k dispozici na začleňování znevýhodněných skupin 9,6 mld. €, z čehož přímo na integraci Romů putovalo 172 mil. €. Poukazuje se ale na problematické čerpání těchto peněz.

Klíčové body

Iniciativa Komise má vést k lepší koordinaci národních strategií sociálního začleňování Romů do společnosti. Strategie je prioritou také současného maďarského předsednictví. Na rozdíl od EP chce Komise danou otázku ponechat plně v gesci členských států a neuvalovat na ně žádné povinné cíle.

Komise identifikovala oblasti, v nichž by se mělo předcházet sociálnímu vyčlenění Romů:

  1. zaměstnanost;
  2. vzdělávání;
  3. chudoba;
  4. zdravotnictví a bydlení.

Problematiku je podle Komise potřeba řešit komplexně, což podle ní umožní tzv. integrovaná politická pravidla (pravidla pro chudobu a sociální vyčlenění).

Postoj ČR

15. 4. 2011 skončila v ČR monitorovací návštěva delegace Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy, která se o otázku integrace romské menšiny zajímala. Pro ČR je v rámci předsednictví Dekádě romské inkluze (mezinárodní iniciativa 12 evropských států v letech 2005-2015) prioritou podpora inkluzivního vzdělávání a přístupu k zaměstnání.

V Česku žije podle odhadů 150-250 tis. Romů, tedy necelá 2 % populace. Při sčítání v roce 2001 se nicméně k romské národnosti přihlásilo jen necelých 12 tis. lidí.

Předpokládaný další vývoj

Sdělením se budou nyní zabývat členské státy, Evropská rada jej projedná na summitu 24. 6. 2011.

Odkazy