Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v září 2011

Euroskop, 07.10.2011
Pravidla pro čerpání z Evropského globalizačního fondu mají zůstat rozvolněna až do konce roku 2013

Pravidla pro čerpání z Evropského globalizačního fondu mají zůstat rozvolněna až do konce roku 2013

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2011)336)

Plénum EP 29. 9. 2011 - navzdory názoru Německa, Dánska, Velké Británie či Švédska - poměrem 498:63:13 podpořilo, aby pravidla pro čerpání z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) zůstala rozvolněna až do konce roku 2013, neboť více než tři čtvrtiny žádostí o podporu z EGF (87 % v roce 2010) jsou odůvodňovány dopady stávající (finanční, hospodářské, dluhové) krize.

Pozadí

EGF vznikl v lednu 2007 na základě nařízení č. 1927/2006 s cílem finančně napomáhat podnikatelským subjektům, jež se dostaly do existenčních obtíží v důsledku globalizace. Ročně disponuje 500 mil. €, přičemž běžně se z nich vyčerpá jen zlomek. V červnu 2009 bylo v Úředním věstníku EU proto uveřejněno nařízení č. 546/2009, které podmínky pro čerpání z EGF rozvolňuje. Platnost této normy je omezena do 31. 12. Komise ale s ohledem na fakt, že důvody, kvůli nimž byla revize původního nařízení č. 1927/2006 provedena, údajně ještě nepominuly, v červnu 2011 navrhla, aby byla platnost nařízení č. 546/2009 prodloužena až do 31. 12. 2013.

Klíčové body

Podniky by měly být i nadále oprávněny (skrze členské státy) žádat o prostředky z EGF i v případech, že propustí jen 500 zaměstnanců (namísto 1000 uvedených v nařízení č. 1927/2006), a to nejen v důsledku globalizace, ale i v důsledku jiných okolností (typicky v důsledku doznívající hospodářské krize).

Spoluúčast ze strany EU zůstane na 65 % (nařízení č. 1927/2006 uvádí 50 %), stejně jako možnost využívat prostředky z EGF namísto 12 měsíců (v nařízení č. 1927/2006) po dobu dvojnásobnou.

EGF by měl podle poslanců EP fungovat i po roce 2013, ale neměl by být v rozpočtu EU veden jako samostatná výdajová položka (což není ani nyní).

Poslanci EP záměr na zavedení samostatné výdajové linky pro EGF zamítli poměrem 186:383:22.

Předpokládaný další vývoj

Revizi nařízení č. 546/2009 musí schválit i Rada. Pokud jde o budoucnost EGF po roce 2013, Komise by měla konkrétní návrh předložit 6. 10. 2011.

Při té příležitosti by měla na žádost EP např. osvětlit, zda a jak by mělo být EGF využíváno i v oblasti zemědělství (tedy v rámci masivně subvencované společné zemědělské politiky EU), zda by míra kofinancování prostředků z EGF neměla kopírovat strukturální fondy EU a proč některé členské státy z EGF dosud ještě nečerpaly. Komise údajně počítá s tím, že objem prostředků alokovaných na pomoc z EGF by neměla mezi lety 2014-2020 překročit 3 mld. €, přičemž na zemědělství by z této sumy nemělo jít více než 2,5 mld. €.

Odkazy