Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2012

Euroskop, 05.03.2012
Komise chce důchody „přiměřené, spolehlivé a udržitelné"

Komise chce důchody „přiměřené, spolehlivé a udržitelné"

White Paper. An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions (COM(2012)55)

Komise ústy svého komisaře László Andora 16. 2. 2012 předložila coby jednu z klíčových iniciativ evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity bílou knihu o „přiměřených, spolehlivých a udržitelných důchodech".

Pozadí

Komise, ačkoliv v dané oblasti nemá žádné klíčové pravomoci, bílou knihou navázala na dřívější zelenou knihu (z července 2010, k níž se v následné veřejné konzultaci vyjádřilo 1 674 zainteresovaných aktérů; více v příspěvku „Rada se shoduje na zvýšení věku odchodu do důchodu, Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2011). Důchody jsou podle Komise již dnes hlavním zdrojem příjmu přibližně 25 % (120 mil.) obyvatel EU, přičemž toto číslo se bude s ohledem na známé demografické tendence (delší délka dožití, nižší porodnost) zvyšovat. V roce 2008 připadali 4 lidé v produktivním věku (15-64 let) na 1 občana EU ve věku 65 a více let. Do roku 2060 tento poměr klesne na 2:1 - a veřejné výdaje na důchody vzrostou z dnešních (průměrných) 10 % až na 12,5 %.

Klíčové body

Bílá kniha cílí (v následujícím pořadí) zejm. na:

  • zvýšení možností uplatnění starších pracovníků (těch, kteří dosáhli věku odchodu do důchodu), a to i  za finanční podpory Evropského sociálního fondu;
  • rozvoj doplňkových/soukromých důchodových schémat, a to i za využití daňových a jiných výhod;
  • revizi směrnice č. 2003/41 o institucích zaměstnaneckého penzijního pojištění (popř. i  nařízení č. 883/2004; v ČR takové instituce neexistují);
  • slučitelnost doplňkových důchodů s mobilitou po EU, mj. i prostřednictvím legislativy na ochranu důchodových práv mobilních pracovníků (Komise daný návrh poprvé neúspěšně uveřejnila v roce 2005) a evidencí důchodů napříč EU;
  • zvýšení věku odchodu do důchodu u mužů i žen (ideálně na stejnou úroveň; v 13 členských státech se věk odchodu do důchodu u mužů a žen liší) a omezení možností odchodu do důchodu předčasného.

Krom uvedeného by měl pro vědce migrující po Evropě vzniknout zvláštní (celoevropský) penzijní fond. V roce 2012 by měla Komise také předložit návrh, jak zachovat právo na penzi v případě, že je (její část) garantována (krachujícím) zaměstnavatelem, a v roce 2013 pak návrh na zavedení certifikačního systému, jenž by měl motivovat spotřebitele (budoucí důchodce) k investicím do komerčních produktů (jež by jim měly zajistit dostatečný příjem v budoucnu). Zaměstnanci by nadto měli mít větší přehled o svých důchodových právech, resp. o tom, kolik kde dosud odpracovali, v ideálním případě online.

Sporné body

Bezprostředně po uveřejnění bílé knihy se proti dokumentu vyjádřili jak zástupci zaměstnanců (ETUC), tak zaměstnavatelů (UEAPME). Dle prvních v něm chybí adekvátní akcent na penze poskytované ze zdrojů státu, druzí zase varují před revizí směrnice č. 2003/41 - v obavě, že sníží atraktivitu penzijních fondů.

Předpokládaný další vývoj

Bílá kniha bude v nadcházejícím období předmětem debat na půdě unijních institucí i mezi zainteresovanými aktéry. Komise bude s odkazem na ni postupně uveřejňovat relevantní legislativní návrhy.

Odkazy