Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018

Akční plán pro rovnost žen a mužů zkoumala Rada

  • Rada se vyjádřila k postavení žen

 

Krátce...

 

Akční plán pro rovnost žen a mužů zkoumala Rada

  • V téměř všech zemích ženy nemají stejné postavení jako muži, pokud jde o příjem, kvalitní vzdělání, odbornou přípravu a přístup ke zdraví či technologiím.

  • Nerovnosti mezi pohlavími způsobují, že ženy a dívky jsou neadekvátně zasaženy chudobou.

Rada 26. 11. 2018 vydala závěry o provádění akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů v roce 2017. Cílem akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů je posílení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen ve vnější činnosti EU. Rada ocenila pokrok, jehož bylo globálně dosaženo, ale zdůraznila přetrvávající problémy. Dle závěrů Rady v téměř všech zemích ženy stále ještě nemají stejné postavení jako muži, pokud jde o příjem, kvalitní vzdělání, odbornou přípravu a přístup ke zdraví či technologiím. Ženy často nemají stejný přístup k výrobním zdrojům či stejnou možnost nakládání s výrobními zdroji, jako je například půda. Ženy a dívky jsou často a neúměrně zatíženy neplacenou pečovatelskou prací. Nerovnosti mezi pohlavími způsobují, že ženy a dívky jsou neadekvátně zasaženy chudobou, brání jim v plném požívání všech lidských práv a připravují je o možnosti prosperity. Situaci dále zhoršují konflikty, důsledky změny klimatu, přírodní katastrofy a nucené vysídlování. Sexuální násilí a násilí na základě pohlaví je využíváno k politickým, hospodářským a vojenským cílům. Rada v této souvislosti velmi přivítala udělení Nobelovy ceny míru za rok 2018 osobám usilujícím o to, aby bylo skoncováno s využíváním sexuálního násilí jakožto zbraně ve válečných a ozbrojených konfliktech. Ženy a dívky jsou předmětem obchodu, jsou zotročovány, a dokonce prodávány jako zboží. Přetrvávají škodlivé praktiky, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů a dětské, předčasné a nucené sňatky, které představují závažné porušování lidských práv. Rada v rámci svých závěrů potvrdila, že EU a její členské státy budou prosazovat, aby mohly ženy a dívky využívat všechna lidská práva. Akční plán EU pro rovnost žen a mužů by měl být nástrojem přispívajícím k dosahování těchto cílů.