Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019

Rada se dohodla na ochraně pracovníků před karcinogeny, Rada schválila předběžnou dohodu o aktu přístupnosti

 • EU aktualizuje pravidla pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

 • Přístupnější výrobky a služby pro občany EU podpořeny Radou

 

 

Krátce…

 

Rada se dohodla na ochraně pracovníků před karcinogeny

 • Rada bude moci zahájit jednání s EP o ochraně pracovníků.

 • Cílem návrhu je omezit úrovně expozice 5 karcinogenním chemickým činitelům.

Rada 6. 12. 2018 přijala postoj k návrhu, kterým se aktualizují stávající pravidla pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (směrnice č. 37/2004). Dohoda, které Rada dosáhla, má být základem pro jednání s EP. Komise návrh předložila v dubnu 2018 (více v příspěvku „Ochrana pracovníků před rakovinotvornými látkami se opět posiluje“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2018). Cílem návrhu je omezit úrovně expozice 5 karcinogenním chemickým činitelům: kadmiu, berylliu, kyselině arseničné, formaldehydu a látce 4,4’-methylen-bis-(2-chloranilin) (MOCA). Komise tvrdí, že po přijetí tohoto návrhu by se pracovní podmínky v dlouhodobějším horizontu zlepšily pro více než 1 mil. zaměstnanců a mělo by se zabránit více než 22 tis. případů špatného zdravotního stavu souvisejícího s prací. Návrh zahrnující změny navržené Radou stanovuje nové limitní hodnoty:

 • kadmium – 0,001 mg/m3 – tato hodnota se má začít uplatňovat po přechodném období v délce 7 let, během nějž by se měla používat limitní hodnota 0,004 mg/m3;
 • beryllium – 0,0002 mg/m3 – tato hodnota se má začít uplatňovat po přechodném období v délce 5 let, během nějž by se měla používat limitní hodnota 0,0006 mg/m3;
 • kyselina arseničná – 0,01 mg/m3 – tato hodnota se má začít uplatňovat v odvětví tavby mědi po přechodném období v délce 2 let;
 • formaldehyd – 0,37 mg/m3 u 8 hodinové expozice a 0,74 mg/m3 u krátkodobé expozice. Tyto limitní hodnoty se mají začít používat po přechodném období v délce 3 let;
 • 4,4'-methylen-bis-(2-chloranilin) - 0,01 mg/m3 s uvedením poznámky „pokožka“ s cílem upozornit na možnost kožní absorpce.

 

Rada schválila předběžnou dohodu o aktu přístupnosti

 • EU chce pomoci znevýhodněným osobám, aby měly jednodušší přístup k výrobků a službám.

 • Z působnosti této směrnice jsou vyňaty mikropodniky.

Coreper 19. 12. 2018 schválil předběžnou dohodu z listopadu 2018 týkající se návrhu Evropského aktu přístupnosti. Komise návrh předložila v prosinci 2015 (více v příspěvku „Osoby se zdravotním postižením by měly mít snazší přístup ke zboží a službám“, Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2015). Následně Rada v prosinci 2017 zaujala obecný přístup k návrhu (více v příspěvku „Evropský akt přístupnosti schválila Rada“, Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2017). Cílem je osobám se zdravotním postižením zjednodušit přístup k různým výrobkům a službám v EU. V EU žije více než 80 mil. osob s určitým stupněm zdravotního postižení, kterým je nutné zajistit přístup. Evropský akt přístupnosti obsahuje požadavky na přístupnost u klíčových výrobků a služeb, jako jsou: telefony, počítače, platební terminály nebo samoobslužné terminály pro nákup jízdenek pro přepravu cestujících; bankovní služby pro spotřebitele; služby elektronických komunikací včetně např. telefonních a internetových služeb; volání na tísňovou linku 112; služby poskytující přístup k audiovizuálním mediálním službám; elektronické knihy či elektronické obchodování. U spotřebního zboží, na které se vztahuje tento návrh směrnice, má být přístupné balení, návod k instalaci a další informace. Na služby se vztahují některé společné požadavky (např. na internetové stránky) a navíc zvláštní požadavky pro jednotlivé služby. Návrh směrnice vyžaduje, aby byly přístupné i podpůrné služby. Návrh se týká také specifičtějších požadavků na přístupnost: samoobslužné terminály, jako např. prodejní automaty na lístky a jízdenky nebo bankomaty, budou muset umožňovat použití sluchátek, aby se zrakově postižené osoby mohly řídit mluvenými pokyny. Pokud samoobslužný terminál poskytuje vizuální funkční režimy, musí poskytovat alespoň jeden funkční režim, který nevyžaduje vnímání barev. Z působnosti této směrnice jsou vyňaty mikropodniky (podniky s méně než 10 zaměstnanci a ročním obratem do 2 mil. €), které poskytují služby, a mikropodniky, které dodávají výrobky, budou od některých povinností osvobozeny. Návrh směrnice jako celek se dle Komise vyhýbá tomu, aby hospodářským subjektům způsoboval nepřiměřenou zátěž.