Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2019

Euroskop, 08.03.2019

Rada potvrdila dohodu o celoevropském penzijním produktu, Jaké bude sociální zabezpečení po brexitu?

  • Celoevropské penzijní produkty byly schváleny

  • EU řeší sociální otázky po případném brexitu bez dohody

 

Krátce…

  


Rada potvrdila dohodu o celoevropském penzijním produktu

  • Celoevropské penzijní produkty mají vytvořit novou příležitost k ukládání dlouhodobých úspor prostřednictvím kapitálových trhů.

  • Podle Komise nyní v penzijních produktech spoří pouze 27 % Evropanů ve věku 25–59 let.

Instituce EU 13. 2. 2019 schválily nová pravidla, jež lidem má usnadnit ukládání peněz na důchod prostřednictvím „celoevropského penzijního produktu“ (PEPP). Komise v červnu 2017 předložila návrh, který by měl umožnit poskytovatelům penzijních produktů, aby v budoucnosti mohli nabídnout celounijní osobní penzijní produkt. Mělo by se jednat se o nový typ dobrovolné osobní penze, jenž má střadatelům poskytnout více možností pro ukládání peněz na stáří a nabídnout jim konkurenčnější produkty (více v příspěvku „EU chce reformovat penze“, Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2017). V současnosti je evropský trh s osobními penzijními produkty roztříštěný z důvodu množství různých pravidel, která brání vytvoření trhu na úrovni EU. V některých členských státech tento trh prakticky neexistuje. Cílem návrhu nařízení je poskytnout větší výběr lidem, kteří si chtějí spořit na důchod, a zároveň podpořit trh s osobními penzijními produkty. Podle Komise nyní v penzijních produktech spoří pouze 27 % Evropanů ve věku 25–59 let. Podle nových pravidel budou mít produkty PEPP stejné standardní vlastnosti bez ohledu na to, kde se budou prodávat. Bude je nabízet široký okruh poskytovatelů, zejména pojišťovací společnosti, banky, zaměstnanecké penzijní fondy, investiční firmy a správci aktiv. Nově vytvořené produkty PEPP mají poskytnout lidem novou celounijní možnost spoření, která bude doplňovat státní, zaměstnanecké a vnitrostátní osobní penzijní pojištění. Produkty PEPP by střadatelům mohly přinést následující benefity: (1) Větší výběr – střadatelé by si vybírali ze široké škály poskytovatelů produktů PEPP v konkurenčnějším prostředí. Mohli by volit mezi bezpečnou standardní investiční možností a alternativními možnostmi s různým poměrem rizika a výnosů; (2) Ochrana spotřebitele – nařízení má zajistit, aby byli střadatelé informováni o klíčových vlastnostech PEPP; (3) Změna poskytovatelů – střadatelé by měli právo změnit poskytovatele jak na domácím trhu, tak v zahraničí, a to po uplynutí minimálně 5 let od uzavření smlouvy nebo od poslední změny. Pro poplatek za změnu by byla stanovena horní hranice; (4) Přenositelnost – v případě přestěhování do jiného členského státu by střadatelé mohli v příspěvcích do svého produktu PEPP pokračovat. Poskytovatelům penzijních plánů by mělo nařízení přinést tyto výhody: (1) Úspory z rozsahu – poskytovatelé mají moci nabízet produkty PEPP v různých členských státech a účinněji seskupovat aktiva; (2) Širší dosah – díky elektronickým distribučním kanálům mají moci poskytovatelé oslovovat spotřebitele v celé EU; (3) Přeshraniční distribuce – poskytovatelé mají moci prodávat produkty PEPP v různých členských státech na základě tzv. „pasu EU“. V době splatnosti produktu si mají poskytovatelé a střadatelé moci zvolit různé možnosti výplaty.

 

Jaké bude sociální zabezpečení po brexitu?

  • EU podporuje zachování nároků na sociální zabezpečení v případě brexitu bez dohody.

  • EU chce přijmout opatření pro zajištění práv na sociální zabezpečení občanů členských států EU ve VB a občanů VB v členských státech EU–27, kteří před brexitem využívali práva volného pohybu.

Coreper 22. 2. 2019 schválil návrh nařízení, kterým se mají stanovit alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení. Návrh nařízení by měl zajistit, že členské státy budou i nadále uplatňovat hlavní zásady koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU v případě brexitu bez dohody. Alternativní opatření by mělo zaručit, že občané EU–27 a občané VB, kteří se volně pohybovali v EU, budou moci i nadále využívat svých práv v oblasti sociálního zabezpečení získaných před brexitem (více v příspěvku „Co čeká studenty na Erasmu po brexitu“, Institucionální záležitosti v lednu 2019). Nařízení by se mělo použít na následující osoby: (1) státní příslušníci členských států, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíci, na které se vztahují nebo se vztahovaly právní předpisy jednoho či více členských států nebo kteří jsou či byli v situaci zahrnující VB před datem použitelnosti tohoto nařízení; (2) Státní příslušníci VB, na které se vztahují nebo se před datem použitelnosti tohoto nařízení vztahovaly právní předpisy jednoho či více členských států. Pokud tento postoj v prvním čtení přijme EP v nezměněné podobě, Rada by měla postoj EP schválit. Opatření jsou omezená, pokud jde o dobu platnosti a oblast působnosti. Uvedené nařízení vstoupí v platnost pouze v případě, že VB opustí EU bez dohody o vystoupení.