Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2019

Euroskop, 09.08.2019

Komise hodnotila stav zaměstnanosti v EU, Počet obyvatel EU roste

  • Zaměstnanost v EU je historicky nejvyšší

  • Přírůstek obyvatel EU je zapříčiněn migrací

 

Krátce…

  

Komise hodnotila stav zaměstnanosti v EU

  •  Nezaměstnanost v EU je na historicky nejnižší úrovni.

  • Zaměstnáno je nyní 240,7 mil. obyvatel EU, přičemž od začátku Junckerovy Komise přibylo 13,4 mil. pracovních míst.

Komise 4. 7. 2019 zveřejnila každoroční přehled Vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě za rok 2019, který představuje aktuální hospodářskou analýzu trendů v zaměstnanosti a sociální oblasti v EU. Přehled za rok 2019 potvrzuje pokračující růst hospodářské činnosti EU, rekordní zaměstnanost a lepší sociální situaci. Postupným přechodem na uhlíkově neutrální hospodářství se má zvýšit počet pracovních míst, změnit se struktura trhu práce a rozdělení pracovních míst. Nad rámec již očekávaných 12 mil. nových pracovních míst by mělo na základě tohoto přechodu do roku 2030 v EU vzniknout dalších 1,2 mil. pracovních míst. Přechod by mohl zmírnit aktuální polarizaci pracovních míst, k níž dochází vlivem automatizace a digitalizace, a to tím, že přispěje ke vzniku pracovních míst na střední úrovni mezd a kvalifikací, zejména ve stavebnictví a výrobě. Dopady přechodu mají být v jednotlivých zemích a odvětvích rozdílné. Proto se na něj musí dle Komise země připravit. Klíčové je počítat od začátku se sociálním rozměrem, např. prostřednictvím opatření, která během přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství zajišťují podporu příjmu nebo kombinují vyšší zdanění energie s přerozdělováním. V obecnější rovině z přehledu vyplývá, že EU by měla v zájmu dalšího hospodářského růstu investovat do dovedností lidí a inovací. Nejlepších výsledků dosahují ty podniky, které nejvíce investují do odborné přípravy pracovníků a zajištění vysoce kvalitních pracovních podmínek. Investice do dovedností, kvalifikací a formálního vzdělávání dospělých podporují zaměstnatelnost pracovníků, růst mezd a konkurenceschopnost podniků. Přehled rovněž konstatuje, že sociální investice, jako je dostupnost péče o děti a předškolní vzdělávání, zvyšují produktivitu i prosperitu lidí. Podle nové strategické agendy Evropské rady na období 2019–2024 je třeba využívat změny plynoucí z ekologické transformace, technologického vývoje a globalizace. V návrhu víceletého finančního rámce, který Komise přijala v květnu 2018, je vyčleněno více prostředků na investice do lidí, např. prostřednictvím nového Evropského sociálního fondu plus a vylepšeného Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. K plnění příslušných cílů má přispět také evropský pilíř sociálních práv a iniciativy a nástroje, jako jsou agenda dovedností pro Evropuprogram Digitální Evropa a záruky pro mladé lidi, další posílení programu Erasmus a Evropský sbor solidarity (více v příspěvku „EU plánuje dlouhodobý rozpočet do roku 2027“, Institucionální záležitosti v květnu 2018 a v příspěvku „Komise představila svoji vizi víceletého finančního rámce“, Institucionální záležitosti v červnu 2018).

 

Počet obyvatel EU roste

  • Obyvatel EU přibylo na celkem 513,5 mil.

  • Přírůstek je zapříčiněn migrací, protože více obyvatel zemřelo, než se narodilo. 

Eurostat 10. 7. 2019 vydal zprávu věnující se počtu obyvatel v EU. Od 2019 se počet obyvatel EU odhaduje na téměř 513,5 mil. ve srovnání s 512,4 miliony k 1. 1. 2018, a to i přes to, že během roku 2018 bylo v EU zaznamenáno více úmrtí než narozených (5,3 mil. úmrtí a 5 mil. narozených). Změna populace (pozitivní o 1,1 mil. obyvatel) byla způsobena migrací. S 83 mil. obyvatel (nebo 16,2 % z celkové populace EU) je Německo nejlidnatějším členským státem EU, před Francií (67 mil.; 13,1 %), VB (66,6 mil.; 13 %), Itálií (60,4 mil.; 11,8 %), Španělskem (46,9 mil.; 9,1 %) a Polskem (38 mil; 7,4 %). Ve zbývajících členských státech má 14 států podíl 1–4 % obyvatel EU a 8 států podíl méně než 1 % obyvatel EU. Během roku 2018 se počet obyvatel zvýšil v 18 členských státech EU a snížil se v 10. Největší nárůst populace byl zaznamenán na Maltě (+36,8 ‰), před Lucemburskem (+ 19,6 ‰), Irskem (+ 15,2 ‰), Kyprem (+ 13,4 ‰), Švédskem (+10,8 ‰), Slovinskem (+6,8 ‰), Belgií (+ 6,1 ‰), Španělskem a Nizozemskem (oba +5,9 ‰) a VB (+5,6 ‰). Naopak největší pokles populace byl zaznamenán v Lotyšsku (-7,5 ‰), poté následovalo Bulharsko a Chorvatsko (oba státy -7,1 ‰), Rumunsko (-6,6 ‰) a Litva (-5,3 ‰). Počet obyvatel celé EU se během roku 2018 zvýšil o 1,1 mil. lidí (+ 2,1 ‰). Během roku 2018 se v EU narodilo 5 mil. dětí, což je téměř o 118 tis. méně než v předchozím roce. Ze všech členských států byla nejvyšší hrubá porodnost v roce 2018 v Irsku (12,5 na 1 000 obyvatel), ve Švédsku (11,4 ‰), Francií (11,3 ‰) a VB (11,0 ‰), zatímco nejnižší byla zaznamenána v Itálii (7,3 ‰), Španělsku (7,9 ‰), Řecku (8,1 ‰), Portugalsku (8,5 ‰), Finsku (8,6 ‰), Bulharsku (8,9 ‰) a Chorvatsku (9,0 ‰). Na úrovni EU činila hrubá porodnost 9,7 na 1 000 obyvatel.

Zdroj: Eurostat