Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020

Komise představila sdělení týkající se „sociálně silné” EU 

 • EU usiluje o budování „sociálně silné EU"

 

Komise představila sdělení týkající se „sociálně silné” EU 

 • EU se musí vyrovnat s řadou změn, jako je přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství, digitalizace a demografické změny. 

 • Změny budou představovat pro pracovní sílu nové výzvy i příležitosti.

 • Sdělení vychází z Evropského pilíře sociálních práv, který vyhlásily instituce a vedoucí představitelé EU v listopadu 2017.

 • Nerovnosti mezd se v EU rozrostly a skupiny pracovníků mají malou nebo žádnou vyjednávací sílu. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A strong social europe for just transitions (COM(2020)14)

 • Komise 14. 1. 2020 představila sdělení o budování sociálně silné Evropy pro spravedlivou transformaci. Ve sdělení vysvětluje, jak může sociální politika přispívat k řešení současných výzev, navrhuje opatření na úrovni EU pro nadcházející měsíce a snaží se získat zpětnou vazbu k dalším krokům na všech úrovních v oblasti zaměstnanosti a sociálních práv. 

Pozadí

Sociální spravedlnost je základem evropského sociálně tržního hospodářství EU. Vychází z toho, že sociální spravedlnost a prosperita jsou základními kameny pro vytváření odolné společnosti s nejvyššími standardy blahobytu na světě.

Změna klimatu a zhoršování stavu životního prostředí nutí EU k tomu, aby upravila hospodářství, průmysl, způsob cestování a práce, ale i zboží. Očekává se, že díky umělé inteligenci a robotice vznikne v příštích 5 letech na celém světě téměř 60 mil. nových pracovních míst, zatímco mnoho pracovních míst se změní, nebo dokonce zmizí. Tyto změny, příležitosti a výzvy se dotýkají všech členských států EU. 

Předložené sdělení vychází z evropského pilíře sociálních práv, který vyhlásily instituce a vedoucí představitelé EU v listopadu 2017 (více v příspěvku „V EU vzniká evropský pilíř sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2017 a v příspěvku „Komise chce pokročit při provádění evropského pilíře sociálních práv“, Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2017). Prostřednictvím evropského pilíře sociálních práv chce EU tyto ambice naplnit. Pilíř tvoří 20 zásad a práv, které jsou nezbytné pro spravedlivé a dobře fungující trhy práce a systémy sociálního zabezpečení.

Klíčové a sporné body

Komise představila plánované iniciativy, které mají vést k naplňování zásad pilíře. Mezi hlavní kroky pro rok 2020 patří:

 • Spravedlivé minimální mzdy pro pracovníky v EU
 • Evropská strategie pro rovnost žen a mužů a závazná opatření týkající se transparentnosti odměňování
 • Aktualizace Agendy dovedností pro Evropu
 • Aktualizace záruk pro mladé lidi
 • Summit o práci prostřednictvím platforem
 • Zelená kniha o stárnutí
 • Strategie pro osoby se zdravotním postižením
 • Demografická zpráva
 • Evropský systém zajištění podpory v nezaměstnanosti

Tato opatření vycházejí z toho, co již EU vykonala od vyhlášení pilíře v roce 2017. Opatření na úrovni EU však podle Komise nestačí a je nutné zapojit vnitrostátní, regionální a místní úřady a také sociální partnery a příslušné zúčastněné strany na všech úrovních. 

Komise zahájila první fázi konzultací se sociálními partnery – podniky a odbory – o otázce spravedlivé minimální mzdy pro pracovníky v EU. Komise chce vědět, zda se sociální partneři domnívají, že je třeba přijmout opatření na úrovni EU, a pokud ano, zda si ho přejí vyjednat sami. Nemá být stanovena žádná jednotná minimální mzda. Každý potenciální návrh má odrážet vnitrostátní tradice, ať už kolektivní smlouvy, nebo právní předpisy. Komise by ráda zajistila, aby byly všechny systémy přiměřené, měly dostatečné pokrytí, zahrnovaly podrobné konzultace se sociálními partnery a obsahovaly vhodný aktualizační mechanismus.

Komise také žádá všechny země, regiony a partnery v EU, aby vyjádřili své názory na to, jak dále postupovat, a své plány, jak budou plnit cíle pilíře. To má pomoci při přípravě akčního plánu v roce 2021, který má zohledňovat příspěvky.

Předpokládaný další vývoj

Komise bude sledovat plnění cílů a bude pracovat napřípravě akčního plánu.

Odkazy