Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci

Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2011

Euroskop, 05.03.2011
EP: Opatrně s automatickým zvyšováním věku odchodu do důchodu

Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2010

Euroskop, 07.01.2011
Členské státy jsou proti delší plně placené mateřské dovolené, EP zamítl udělování jednotných povolení pro práci a pobyt, Komise: Druhé kolo konzultací o směrnici o pracovní době zahájeno...

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2010

Euroskop, 07.12.2010
Důchodový systém pro EU? Názory se liší

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2010

Euroskop, 04.11.2010
EP podpořil prodloužení plně placené mateřské dovolené na minimálně 20 týdnů

Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2010

Euroskop, 04.08.2010
EU zahájila debatu o budoucnosti důchodů, Komise znovu podpořila imigraci pracovních sil ze třetích zemí do EU

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2010

Euroskop, 02.07.2010
Komise zahájila druhé kolo konzultací k revizi směrnice o pracovní době, Rada podpořila vyšší stupeň ochrany matek-OSVČ, Rada dospěla ke shodě, jak v EU snižovat chudobu, EP:...

Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2010

Euroskop, 04.06.2010
Pravidla koordinace systémů sociálního zabezpečení se od května 2010 mění, EP podporuje rovné zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, EP: přestupky proti „sociálním předpisům"...

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 14.12.2009
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

AKTUALIZACE: Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 11.12.2009
Rada 30. listopadu 2009 dospěla k politické dohodě o návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné. Přijaté znění umožňuje, aby...

AKTUALIZACE: Prodloužení mateřské dovolené

Euroskop, 11.12.2009
12. listopadu 2009 byl zveřejněn přepracovaný návrh zprávy poslankyně Edite Estrela (S&D) o návrhu směrnice zvyšující bezpečnost a ochranu zdraví při práci u těhotných zaměstnankyň...
Počet nalezených článků: 125
|
Zobrazeny články od  61 do 70