Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2010

Euroskop, 04.11.2010
EP podpořil prodloužení plně placené mateřské dovolené na minimálně 20 týdnů

Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2010

Euroskop, 04.08.2010
EU zahájila debatu o budoucnosti důchodů, Komise znovu podpořila imigraci pracovních sil ze třetích zemí do EU

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2010

Euroskop, 02.07.2010
Komise zahájila druhé kolo konzultací k revizi směrnice o pracovní době, Rada podpořila vyšší stupeň ochrany matek-OSVČ, Rada dospěla ke shodě, jak v EU snižovat chudobu, EP:...

Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2010

Euroskop, 04.06.2010
Pravidla koordinace systémů sociálního zabezpečení se od května 2010 mění, EP podporuje rovné zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, EP: přestupky proti „sociálním předpisům"...

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 14.12.2009
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

AKTUALIZACE: Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 11.12.2009
Rada 30. listopadu 2009 dospěla k politické dohodě o návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné. Přijaté znění umožňuje, aby...

AKTUALIZACE: Prodloužení mateřské dovolené

Euroskop, 11.12.2009
12. listopadu 2009 byl zveřejněn přepracovaný návrh zprávy poslankyně Edite Estrela (S&D) o návrhu směrnice zvyšující bezpečnost a ochranu zdraví při práci u těhotných zaměstnankyň...

Nově otevřené veřejné konzultace

Euroskop, 06.11.2009
Veřejné konzultace týkající se strategie EU pro postižení a propojení obchodních rejstříků.

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o pracovní době

Euroskop, 05.11.2009
První konzultace k novému návrhu revize stávající směrnice o pracovní době proběhnou mezi Komisí a sociálními partnery EU na konci roku 2009.

AKTUALIZACE: Pracovní doba v silniční dopravě

Euroskop, 12.10.2009
Výbor EMPL 29. září 2009 poměrem 25:24 odmítl květnové rozhodnutí pléna Evropského parlamentu, aby se na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) působící v silniční dopravě nemohla...
Počet nalezených článků: 132
|
Zobrazeny články od  71 do 80