Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci

AKTUALIZACE: Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 11.12.2009
Rada 30. listopadu 2009 dospěla k politické dohodě o návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné. Přijaté znění umožňuje, aby...

AKTUALIZACE: Prodloužení mateřské dovolené

Euroskop, 11.12.2009
12. listopadu 2009 byl zveřejněn přepracovaný návrh zprávy poslankyně Edite Estrela (S&D) o návrhu směrnice zvyšující bezpečnost a ochranu zdraví při práci u těhotných zaměstnankyň...

Nově otevřené veřejné konzultace

Euroskop, 06.11.2009
Veřejné konzultace týkající se strategie EU pro postižení a propojení obchodních rejstříků.

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o pracovní době

Euroskop, 05.11.2009
První konzultace k novému návrhu revize stávající směrnice o pracovní době proběhnou mezi Komisí a sociálními partnery EU na konci roku 2009.

AKTUALIZACE: Pracovní doba v silniční dopravě

Euroskop, 12.10.2009
Výbor EMPL 29. září 2009 poměrem 25:24 odmítl květnové rozhodnutí pléna Evropského parlamentu, aby se na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) působící v silniční dopravě nemohla...

SPECIÁL: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v letech 2004–2009

Euroskop, 15.09.2009
Spolupráce v oblasti justice, policie, politiky azylové, vízové a přistěhovalecké se postupně začleňovala do agendy Evropské unie po podpisu Maastrichtské smlouvy. O budování prostoru...

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 14.07.2009
Nový návrh revize směrnice o pracovní době je očekáván na podzim.

AKTUALIZACE: Směrnice o modrých kartách

Euroskop, 29.06.2009
Směrnice o tzv. modrých kartách byla uveřejněna v Úředním věstníku EU 18. června 2009 a den poté vstoupila v platnost.

SPECIÁL: Zaměstnanost a sociální věci v letech 2004–2009

Euroskop, 24.06.2009
Problematika zaměstnanosti a sociálních věcí se do centra pozornosti Evropské unie dostávala postupně, zejména po nástupu Jacquese Delorse na post předsedy Komise v roce 1985, jenž se poprvé...

AKTUALIZACE: Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 18.06.2009
Rada na svém zasedání 11.-12. června 2009 stvrdila neformální dohodu uzavřenou 8. dubna 2009 se zástupci českého předsednictví ve věci revize nařízení o Evropském globalizačním fondu....
Počet nalezených článků: 127
|
Zobrazeny články od  71 do 80