Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci

SPECIÁL: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v letech 2004–2009

Euroskop, 15.09.2009
Spolupráce v oblasti justice, policie, politiky azylové, vízové a přistěhovalecké se postupně začleňovala do agendy Evropské unie po podpisu Maastrichtské smlouvy. O budování prostoru...

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 14.07.2009
Nový návrh revize směrnice o pracovní době je očekáván na podzim.

AKTUALIZACE: Směrnice o modrých kartách

Euroskop, 29.06.2009
Směrnice o tzv. modrých kartách byla uveřejněna v Úředním věstníku EU 18. června 2009 a den poté vstoupila v platnost.

SPECIÁL: Zaměstnanost a sociální věci v letech 2004–2009

Euroskop, 24.06.2009
Problematika zaměstnanosti a sociálních věcí se do centra pozornosti Evropské unie dostávala postupně, zejména po nástupu Jacquese Delorse na post předsedy Komise v roce 1985, jenž se poprvé...

AKTUALIZACE: Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 18.06.2009
Rada na svém zasedání 11.-12. června 2009 stvrdila neformální dohodu uzavřenou 8. dubna 2009 se zástupci českého předsednictví ve věci revize nařízení o Evropském globalizačním fondu....

AKTUALIZACE: Směrnice o evropské radě zaměstnanců

Euroskop, 17.06.2009
Revize směrnice č. 94/45 o evropské radě zaměstnanců byla 6. května 2009 uveřejněna v Úředním věstníku EU, vstoupila v platnost o dvacet dní později. Členské státy mají...

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 10.06.2009
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

Nově otevřené veřejné konzultace

Euroskop, 02.06.2009
Veřejné konzultace týkající se vnitřního trhu a oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

SPECIÁL: Doprava v letech 2004–2009

Euroskop, 29.05.2009
Doprava, nebo lépe řečeno dopravní politika Evropské unie coby jedna z oblastí, jimž se Společenství věnuje již více než půlstoletí, zaznamenala v letech 2004-2009 poměrně dynamický...

AKTUALIZACE: Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 25.05.2009
Plénum Evropského parlamentu 6. května 2009 schválilo zprávu poslankyně Astrid Lulling (EPP-ED, Lucembursko) k návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy...
Počet nalezených článků: 132
|
Zobrazeny články od  81 do 90