Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci

AKTUALIZACE: Prodloužení mateřské dovolené

Euroskop, 28.04.2009
Výbor Evropského parlamentu pro rovnost pohlaví a práva žen (FEMM) 23. dubna 2009 schválil návrh zprávy Editte Estrela (PES) o návrhu směrnice zvyšující bezpečnost a ochranu zdraví při...

AKTUALIZACE: Pracovní doba v silniční dopravě

Euroskop, 21.04.2009
Rada 31. března 2009 schválila svůj obecný přístup k revizi směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě. Německá, rakouská a řecká delegace se zdržely.

AKTUALIZACE: Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 21.04.2009
Zástupci českého předsednictví a Evropského parlamentu 8. dubna 2009 dospěli k neformální dohodě ve věci revize nařízení o Evropském globalizačním fondu.

AKTUALIZACE: Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

Euroskop, 16.04.2009
Rada vedla politickou rozpravu o návrhu směrnice.

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 16.04.2009
Jednání o revizi směrnice se po pěti letech chýlí ke konci.

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 23.03.2009
Členské státy požadují zachovat výjimku z osmačtyřicetihodinové pracovní doby.

AKTUALIZACE: Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 19.03.2009
Dne 11. února 2009 předložila zpravodajka Astrid Lulling (EPP-ED, Lucembursko) návrh zprávy výboru FEMM k návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně...

AKTUALIZACE: Prodloužení mateřské dovolené

Euroskop, 17.03.2009
Projednávání směrnice snažící se zlepšit ochranu těhotných a kojících žen nejen prodloužením minimální délky mateřské dovolené ze 14 na 18 týdnů, ale také posílením jejich práv ve...

AKTUALIZACE: Pracovní doba v silniční dopravě

Euroskop, 10.03.2009
Výbor EMPL v současnosti projednává návrh zprávy k revizi směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě. Text byl zveřejněn 12. ledna 2009.

AKTUALIZACE: Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 10.03.2009
Poslanci výboru EMPL v současnosti debatují o návrhu zprávy k revizi stávajícího nařízení č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Návrh zprávy byl uveřejněn 3....
Počet nalezených článků: 127
|
Zobrazeny články od  91 do 100