Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 11.11.2008

Na začátku listopadu přijal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci ve svém druhém čtení zprávu odmítající z velké části společný postoj Rady. Poslanci chtějí omezit týdenní pracovní dobu na 48 hodin a pracovní pohotovost považovat za pracovní dobu.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)607 v konečném znění)

 

1. Stav legislativního procesu

 

Parlamentní výbor EMPL 5. listopadu 2008 odmítl společný postoj Rady (více zde), když poměrem 35:13:2 schválil zprávu Alejandra Cercase (Španělsko, PES). Evropský parlament přijal návrh směrnice v prvním čtení v roce 2005, od té doby probíhala složitá jednání. Rada nesouhlasila s většinou pozměňovacích návrhů předložených v prvním čtení. Komise rozhodnutí Rady a jí obtížně dosažený společný postoj z 15. září 2008 podpořila. Listopadovým hlasováním však EMPL potvrdil svoji pozici z prvního čtení.

Mezi klíčové body, jimiž se EMPL odchýlil od společného postoje Rady, patří:

  • Tzv. opt-outs, neboli výjimky z maximální týdenní pracovní doby, budou zrušeny, a to do tří let poté, co směrnice vstoupí v platnost.
  • Pracovní pohotovost (aktivní i  neaktivní) bude považována za pracovní dobu.
  • Kompenzace doby odpočinku by měla být stanovena na konci pracovní doby. (Rada navrhovala, aby si o této otázce rozhodoval každý členský stát sám.)
  • Pracovní doba zaměstnanců s více než jednou pracovní smlouvou bude vypočtena jako součet pracovní doby v rámci každé smlouvy.
  • Směrnice se nevztahuje na profese manažerů, které text blíže specifikuje.

Rozhodnutí výboru kritizovali zástupci Asociace malých a středních podniků a řemesel (UEAPME). Za neodpovědné považují znovuotevření debaty k problematice opt-outs a pracovní pohotovosti. Podle UEAPME poslanci používají daný návrh jako propagandu před volbami. Se zprávou výboru nesouhlasí ani zástupci podnikatelů BusinessEurope. Výbor naopak podpořily odbory (ETUC): přijetí zprávy označily za „skvělé vítězství".

 

2. Očekávaný vývoj

 

Výbor stálých zástupců (COREPER) rozhodne o tom, zda poskytne francouzskému předsednictví mandát vyjednávat s Parlamentem. Pokud plénum Evropského parlamentu schválí návrh směrnice v  podobě pozměněné zpravodajem Cercasem a Rada tyto změny neschválí, posune se spolurozhodovací procedura do třetí, dohodovací fáze. Tento stav si žádná ze stran nepřeje, neboť nadcházející volby do Evropského parlamentu by mohly celou proceduru výrazně prodloužit - v řádu měsíců.

Evropský parlament bude o Cercasově zprávě hlasovat na plenárním zasedání 17. prosince 2008. Do té doby budou probíhat neformální jednání s Radou o dosažení kompromisu. Zpravodaj návrhu zdůraznil, že výbor je ochoten uznat výjimky jen v konkrétních případech, nikoli jako obecné pravidlo, jak navrhovala Rada. Aby byly dodatky parlamentního výboru přijaty, musí je plénum schválit absolutní většinou 393 hlasů.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC

o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)607)

Právní báze: čl. 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost a sociální věci

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodaj Alejandro Cercas, Španělsko, PES)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy