Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 22.12.2008

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)607)

 

1. Stav legislativního procesu

 

Poslanci Evropského parlamentu přijali ve druhém čtení 17. prosince 2008 legislativní usnesení ke společnému postoji Rady a poměrem 421:273:11 schválili všechny pozměňovací návrhy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, čímž odmítli společný postoj Rady z června 2008 (viz zde, zde a zde).

Klíčové body návrhu:

  • Zrušení (do tří let od vstupu směrnice v platnost) možnosti tzv. opt-out z maximální týdenní 48hodinové pracovní doby, která bude vypočtena z 12měsíčního referenčního období.
  • Zahrnutí pracovní pohotovosti (zejména u lékařů, hasičů a sociálních pracovníků) do pracovní doby. Rada navrhovala, aby neaktivní pracovní doba (pracovník musí být k dispozici, ale činnost nevykonává) do pracovní doby zahrnuta nebyla.

Opt-out od roku 1993 využívá Velká Británie, další státy jen v některých sektorech. V roce 2003 to byly čtyři státy, v roce 2008 již patnáct.

Podle zpravodaje Alejandra Cercase (Španělsko, PES) opt-out zhoršuje zdraví a bezpečnost na pracovišti a omezuje propojení práce a rodinného života.

Francouzské předsednictví sdělilo, že červnový kompromis v Radě měl zlepšit podmínky také dočasně pracujících a maximální týdenní pracovní dobu ustálit na 60-65 hodinách oproti dnešním 78 hodinám. Kompromis podle Rady také umožňoval zaměstnavatelům brát v potaz specifika pracovní pohotovosti.

 

1.1. Kritika pozměňovacích návrhů

 

Vývoj v Evropském parlamentu kritizovaly organizace zastupující zájmy podnikatelů a firem v Evropě, jako Eurochambers, BusinessEurope, CEEP, UEAPME. Tyto skupiny vyjádřily podporu společnému postoji Rady z června 2008, jejž považovaly za pragmatický kompromis pro všechny zúčastěné, neboť zajišťoval jak flexibilitu, tak i ochranu pracovníků.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Rada bude o výsledku parlamentního hlasování jednat ve druhém čtení a návrh směrnice v podobě schválené Evropským parlamentem patrně nepřijme. V rámci spolurozhodovací procedury proběhne tzv. dohodovací řízení, které od svého zahájení trvá šest týdnů a v němž se „arbitrem" stane Komise, jež podporuje společný postoj Rady. Jednání povede již české předsednictví.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC

o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)607)

Právní báze: čl. 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost a sociální věci

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodaj Alejandro Cercas, Španělsko, PES)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy