Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v dubnu 2019

10.05.2019

Účetní dvůr ocenil potravinovou pomoc EU a navrhl zlepšení pro oblast sociálního začleňování, EIB a Komise se dohodly na větší podpoře mladých zemědělců

 

  • Účetní dvůr EU kvituje potravinovou pomoc EU, mezery má ale v sociálním začleňování

  • Pro mladé zemědělce až 2 mld. € na úvěrech, shodly se EIB a Komise

 

Krátce…

 

Účetní dvůr ocenil potravinovou pomoc EU a navrhl zlepšení pro oblast sociálního začleňování

  • FEAD slouží k podpoře členských států EU v poskytování potravin a základního materiálu nejchudším osobám.

  • Auditoři zjistili, že slouží dobře k potravinové pomoci, ale cíl sociálního začleňování zdaleka nenaplňuje.

Účetní dvůr EU 3. 4. 2019 zveřejnil zprávu hodnotící fungování fondu FEAD. Fond evropské pomoci nejchudším osobám (The Fund for European Aid to the Most Deprived, FEAD) má za cíl podporovat členské státy EU při poskytování potravin a základní materiální pomoci nejchudším. Touto pomocí se nerozumí pouze potravinová pomoc, ale rovněž oblečení, obuv či toaletní potřeby. Doplňovat by to přitom měla opatření v zájmu sociálního začlenění (pomáhat lidem vymanit se z chudoby). Právě tento cíl ale dle zprávy Účetního dvora EU FEAD nenaplňuje dostatečně a ke zmírňování chudoby tak Fond nepřispívá. Šetření probíhalo v 9 státech EU včetně ČR. Celkem auditoři vyhodnotili, že programy zaměřené na činnost v oblasti sociálního začleňování si zvolily jen 4 členské státy, což představuje 2, 5 % rozpočtu fondu (rozpočet celkem tvoří 3,8 mld. € na léta 2014–2020). Na další období 2021–2027 Komise navrhuje začlenit FEAD do nového Evropského sociálního fondu (ESF+). Auditoři Komisi a členským státům doporučili, aby (1) lépe zacilovaly základní potravinovou a materiální pomoc na nejpotřebnější osoby, (2) u příjemců základní materiální pomoci zajistily opatření pro sociální začleňování a (3) zlepšily hodnocení sociálního začleňování konečných příjemců podpory.

 

EIB a Komise se dohodly na větší podpoře mladých zemědělců

  • EIB a Komise zpřístupnily balík úvěrů pro mladé zemědělce o celkové výši 1 mld. €

  • Cílem je přitáhnout více mladých lidí do odvětví a podpořit generační obměnu

Evropská investiční banka (EIB) a Komise 29. 4. 2019 zpřístupnily balík úvěrů o celkové výši 1 mld. €, který je zaměřen výhradně na mladé zemědělce. Cílem je podpora generační obměny v zemědělství prostřednictvím usnadnění dostupnosti kapitálů pro osoby mladší 40 let, které chtějí začít s podnikáním v sektoru. Na úrovni členských států budou program spravovat banky a leasingové společnosti s celoevropskou působností, které by měly přispět také až 1 mld. € a celková částka na podporu úvěrů by tak mohla činit až 2 mld. €.  Pro mladé zemědělce by měly být úvěry výhodnější a to díky nižším úrokovým sazbám, prodloužení začátku splácení až na 5 let, prodloužení celkové doby splacení celého úvěru (až na 15 let) a díky posílené flexibilitě v závislosti na podmínkách, která má reagovat na kolísání cen v zemědělství a zajistit, aby zemědělci byli schopni splácet i v obtížných podmínkách.

Další články v rubrice