Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v červenci 2019

Euroskop, 09.08.2019

Komise schválila nouzová opatření na ochranu tresky obecné ve východní části Baltského moře, Komise nabízí podporu zemědělcům zasažených suchem, Komise vyzvala ČR, aby správně uplatňovala právo EU týkající se úředních kontrol

  • Komise požaduje dočasně zákaz lovu tresky obecné v části Baltského moře

  • Komise vychází vstříc zemědělcům zasažených suchem, poskytne jim větší flexibilitu ohledně pravidel greeningu a platby dostanou dříve

  • ČR čelí výhradám Komise kvůli nedodržení legislativy o úředních kontrolách

 

Krátce…

 

Komise schválila nouzová opatření na ochranu tresky obecné ve východní části Baltského moře

  • Platnost nouzového opatření je prozatím stanovena do konce prosince 2019.

  • Od roku 2014 se přípustné odlovy tresky obecné snížily z 66 tis. na 24 tis. t v roce 2019.

  • Statistiky ukazují, že tresku obecnou loví ve východní části Baltského moře více než 7 tis. rybářských plavidel z 8 členských států EU.

Komise 23. 7. 2019 přijala nouzová opatření na záchranu populace tresky obecné ve východní části Baltského moře, aby tak zachránila jejímu bezprostřednímu zániku. Přijaté opatření zakazuje s okamžitým účinkem komerční rybolov tresky obecné v převážné části Baltského moře do 31. 12. 2019. Mimo přesně stanovené výjimky platí zákaz pro všechna rybářská plavidla v oblasti Baltského moře, v nichž se nachází největší část populace. Komise nyní prosazuje přijetí nouzových opatření i v dalších oblastech, kde se populace tresky obecné nachází. Ne všechny členské státy jsou však ochotny vnitrostátní opatření přijmout. V případě dlouhodobějšího opatření by se měly v průběhu roku konat debaty ohledně přijetí rybolovných práv pro příští rok.

 

Komise nabízí podporu zemědělcům zasažených suchem

  • Kvůli přetrvávajícímu suchu v Evropě zemědělci dostanou dříve větší podíl přímých plateb a plateb rozvoje venkova.

  • Z důvodu zajištění dostatku potravy pro zvířata budou uvolněna pravidla pro využívání půdy.

Komise 25. 7. 2019 uvedla, že kvůli dlouho trvajícímu suchu zemědělci dostanou vyšší podíl přímých plateb (až 70 %) a podpor z Evropského fondu rozvoje venkova (až 85 %) už v polovině října 2019, aby to zlepšilo jejich cash-flow. Komise zároveň připustila výjimky z požadavků na ekologizaci (greening). Tato výjimka se bude vztahovat na pravidla diverzifikace plodin a půdu ponechanou ladem. Uvažuje se též o dalším uvolnění pravidel, aby zemědělci měli více flexibility pro výrobě krmiv pro svá zvířata.

 

Komise vyzvala ČR, aby správně uplatňovala právo EU týkající se úředních kontrol

  • Komise zaslala ČR odůvodnění stanovisko kvůli nedodržování legislativy o úředních kontrolách.

  • ČR se mělo provinit stanovením povinnosti oznamovat příchod potravin na místo určení.

Komise 25. 7. 2019 zaslala ČR odůvodněné stanovisko kvůli nedodržení pravidel EU o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat (nařízení (ES) č. 822/2004). ČR se provinila tím, že se rozhodla stanovit povinnosti hospodářského subjektu oznamovat systematicky příchod těchto potravin na místo určení, alespoň 24 hodin předem. Takové systémové opatření zmíněná legislativa vylučuje, možné je to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol. ČR má nyní 2 měsíce na to, aby přijala nezbytná opatření k dosažení souladu s odůvodněným stanoviskem. Pokud tak neučiní, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU. 

Další články v rubrice