Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí

Zelená kniha o reformě společné rybářské politiky

Euroskop, 27.07.2009
Komise 22. dubna 2009 zveřejnila zelenou knihu „Reforma společné rybářské politiky". Dokument obsahuje vizi evropského rybolovu v roce 2020 a konstatuje, že nekoresponduje se...

SPECIÁL: Životní prostředí v letech 2004–2009

Euroskop, 22.07.2009
Otázka životního prostředí patřila v období let 2004-2009 mezi ty, jež komplexně ovlivňovaly dění Evropské unie jako celku a v podobě jednání o budoucnosti tzv. Kjótského...

SPECIÁL: Energetika v letech 2004–2009

Euroskop, 10.07.2009
Zvláštní pozice energetické politiky v rámci agendy Evropské unie bývá z historického hlediska zdůrazňována v souvislosti s významem, jaký měla v počátcích evropské...

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

Euroskop, 29.06.2009
Rada přijala politickou dohodu týkající se průmyslových emisí.

Bílá kniha o přizpůsobení se změně klimatu

Euroskop, 22.06.2009
Komise 1. dubna 2009 uveřejnila bílou knihu s názvem „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci". Jejím cílem je doplnit aktivity EU na poli snižování...

AKTUALIZACE: Schvalování typu motorových vozidel (Euro VI)

Euroskop, 19.06.2009
Rada na svém zasedání 8.-9. června 2009 definitivně schválila návrh nařízení na zavedení emisního standardu Euro VI.

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 18.06.2009
Tzv. klimaticko-energetický balík byl 5. června 2009 uveřejněn v Úředním věstníku EU. Členské státy mají povinnost jej provést v rámci lhůt, jež - s výjimkou jednoho rozhodnutí -...

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 10.06.2009
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

SPECIÁL: Doprava v letech 2004–2009

Euroskop, 29.05.2009
Doprava, nebo lépe řečeno dopravní politika Evropské unie coby jedna z oblastí, jimž se Společenství věnuje již více než půlstoletí, zaznamenala v letech 2004-2009 poměrně dynamický...

AKTUALIZACE: Směrnice o energetických štítcích

Euroskop, 12.05.2009
Dne 5. května 2009 schválilo plénum Evropského parlamentu v prvním čtení návrh směrnice o o uvádění spotřeby na energetických štítcích výrobků. Schválené znění rozšiřuje věcnou...
Počet nalezených článků: 193
|
Zobrazeny články od  111 do 120