Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí

Nově otevřené veřejné konzultace

Euroskop, 10.10.2009
Veřejné konzultace týkající se revize směrnice Seveso II, satelitní navigace EGNOS a fungování směrnice č. 2001/20.

AKTUALIZACE: Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 25.09.2009
Rada 24. září 2009 schválila revizi směrnice o ekodesignu.

SPECIÁL: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v letech 2004–2009

Euroskop, 15.09.2009
Spolupráce v oblasti justice, policie, politiky azylové, vízové a přistěhovalecké se postupně začleňovala do agendy Evropské unie po podpisu Maastrichtské smlouvy. O budování prostoru...

SPECIÁL: Spotřebitelé v letech 2004-2006

Euroskop, 31.07.2009
Evropská komise přijala 8. února 2007 dlouho očekávanou Zelenou knihu o revizi spotřebitelského acquis. Cílem revize bylo zjednodušení a modernizace stávající spotřebitelské legislativy a...

Zelená kniha o reformě společné rybářské politiky

Euroskop, 27.07.2009
Komise 22. dubna 2009 zveřejnila zelenou knihu „Reforma společné rybářské politiky". Dokument obsahuje vizi evropského rybolovu v roce 2020 a konstatuje, že nekoresponduje se...

SPECIÁL: Životní prostředí v letech 2004–2009

Euroskop, 22.07.2009
Otázka životního prostředí patřila v období let 2004-2009 mezi ty, jež komplexně ovlivňovaly dění Evropské unie jako celku a v podobě jednání o budoucnosti tzv. Kjótského...

SPECIÁL: Energetika v letech 2004–2009

Euroskop, 10.07.2009
Zvláštní pozice energetické politiky v rámci agendy Evropské unie bývá z historického hlediska zdůrazňována v souvislosti s významem, jaký měla v počátcích evropské...

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

Euroskop, 29.06.2009
Rada přijala politickou dohodu týkající se průmyslových emisí.

Bílá kniha o přizpůsobení se změně klimatu

Euroskop, 22.06.2009
Komise 1. dubna 2009 uveřejnila bílou knihu s názvem „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci". Jejím cílem je doplnit aktivity EU na poli snižování...

AKTUALIZACE: Schvalování typu motorových vozidel (Euro VI)

Euroskop, 19.06.2009
Rada na svém zasedání 8.-9. června 2009 definitivně schválila návrh nařízení na zavedení emisního standardu Euro VI.
Počet nalezených článků: 197
|
Zobrazeny články od  111 do 120