Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 18.06.2009
Tzv. klimaticko-energetický balík byl 5. června 2009 uveřejněn v Úředním věstníku EU. Členské státy mají povinnost jej provést v rámci lhůt, jež - s výjimkou jednoho rozhodnutí -...

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 10.06.2009
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

SPECIÁL: Doprava v letech 2004–2009

Euroskop, 29.05.2009
Doprava, nebo lépe řečeno dopravní politika Evropské unie coby jedna z oblastí, jimž se Společenství věnuje již více než půlstoletí, zaznamenala v letech 2004-2009 poměrně dynamický...

AKTUALIZACE: Směrnice o energetických štítcích

Euroskop, 12.05.2009
Dne 5. května 2009 schválilo plénum Evropského parlamentu v prvním čtení návrh směrnice o o uvádění spotřeby na energetických štítcích výrobků. Schválené znění rozšiřuje věcnou...

AKTUALIZACE: Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 05.05.2009
Plénum Evropského parlamentu 24. dubna 2009 poměrem 394:13:3 přijalo zprávu ENVI týkající se revidovaných požadavků na ekodesign výrobků.

AKTUALIZACE: Směrnice o značení pneumatik

Euroskop, 05.05.2009
Plénum Evropského parlamentu 22. dubna 2009 poměrem 642:23:8 přijalo zprávu ITRE pro první čtení návrhu směrnice o značení pneumatik.

AKTUALIZACE: Emisní standardy u nových osobních automobilů

Euroskop, 04.05.2009
Rada pro spolupráci v oblastech justice a vnitra (JHA) přijala 6. dubna návrh nařízení zavádějícího emisní standardy u nových osobních automobilů.

AKTUALIZACE: Směrnice o energetické náročnosti budov

Euroskop, 04.05.2009
Plénum Evropského parlamentu 23. dubna 2009 poměrem 549:51:26 schválilo zprávu k návrhu na revizi směrnice č. 2002/91 o energetické náročnosti budov.

AKTUALIZACE: Nařízení o dobrovolné účasti v programu EMAS

Euroskop, 21.04.2009
Dne 4. dubna 2009 schválilo v prvním čtení plénum Evropského parlamentu návrh nařízení o dobrovolné účasti v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu...

AKTUALIZACE: Podpora vozidel ohleduplnějších k životnímu prostředí

Euroskop, 21.04.2009
Rada ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku na svém zasedání dne 30. března 2009 schválila návrh směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Norma...
Počet nalezených článků: 197
|
Zobrazeny články od  121 do 130