Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 25.09.2009

Rada 24. září 2009 schválila revizi směrnice o ekodesignu.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (KOM(2008)399)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Návrh směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie byl uveřejněn jako text mající rozšířit „záběr" stávající směrnice č. 2005/32 (tzv. směrnice o ekodesignu; Ecodesign Directive) na „výrobky spojené se spotřebou energie" (jež ale nejsou energetickými spotřebiči; energy-related products; ErPs).

 

2. Klíčové obsahové body

 

Rada návrh fakticky přijala ve znění, jež vzešlo z jednání pléna Evropského parlamentu 24. dubna 2009.

 

3. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

 

V dohledné době se očekává uveřejnění výsledné normy v Úředním věstníku EU a poté její (nanejvýš roční) implementace.

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (KOM(2008)399)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2115, SEK(2008)2116

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Podnikání a průmysl

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Magor Imre Csibi, Rumunsko, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020