Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 25.03.2009
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

Euroskop, 23.03.2009
Plénum Evropského parlamentu přijalo návrh revize směrnice IPPC.

AKTUALIZACE: Směrnice o značení pneumatik

Euroskop, 09.03.2009
Výbor ITRE by měl 31. března 2009 schválit zprávu pro první čtení návrhu směrnice o značení pneumatik. Návrh zprávy je předmětem jednání od 2. února 2009.

AKTUALIZACE: Nařízení o dobrovolné účasti v programu EMAS

Euroskop, 08.03.2009
Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) 20. února 2009 schválil zprávu Lindy McAvan (Velká Británie, PES) o nařízení o dobrovolné účasti...

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

Euroskop, 04.03.2009
Ministři pro životní prostředí vedli 2. března 2009 diskuzi k návrhu směrnice o IPPC.

Nově otevřená veřejná konzultace

Euroskop, 11.02.2009
Veřejná konzultace týkající se revize směrnice č. 2000/53 o vozidlech s ukončenou životností.

AKTUALIZACE: Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů

Euroskop, 09.02.2009
Komise dne 31. prosince 2008 uzavřela veřejnou konzultaci k zelené knize týkající se jakosti zemědělských produktů. V současnosti probíhá vyhodnocování zaslaných příspěvků.

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

Euroskop, 02.02.2009
Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence byl schválen parlamentním výborem ENVI 22. ledna 2009. Poslanci požadují flexibilnější přístup.

AKTUALIZACE: „Pesticidové nařízení“

29.01.2009
Evropský parlament na plenárním zasedání 13. ledna 2009 přijal legislativní balíček týkající se přípravků na ochranu rostlin. Jeho nejdůležitějšími součástmi jsou dvě normy týkající se jednak...

Zelená kniha o biologickém odpadu

Euroskop, 20.01.2009
Dne 3. prosince 2008 zveřejnila Evropská komise zelenou knihu o biologickém odpadu. Ačkoliv je oblast biologicky odbouratelného odpadu ze zahrad, kuchyní a jídla již nepřímo regulována některými...
Počet nalezených článků: 199
|
Zobrazeny články od  141 do 150