Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí

AKTUALIZACE: Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů

Euroskop, 09.02.2009
Komise dne 31. prosince 2008 uzavřela veřejnou konzultaci k zelené knize týkající se jakosti zemědělských produktů. V současnosti probíhá vyhodnocování zaslaných příspěvků.

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

Euroskop, 02.02.2009
Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence byl schválen parlamentním výborem ENVI 22. ledna 2009. Poslanci požadují flexibilnější přístup.

AKTUALIZACE: „Pesticidové nařízení“

29.01.2009
Evropský parlament na plenárním zasedání 13. ledna 2009 přijal legislativní balíček týkající se přípravků na ochranu rostlin. Jeho nejdůležitějšími součástmi jsou dvě normy týkající se jednak...

Zelená kniha o biologickém odpadu

Euroskop, 20.01.2009
Dne 3. prosince 2008 zveřejnila Evropská komise zelenou knihu o biologickém odpadu. Ačkoliv je oblast biologicky odbouratelného odpadu ze zahrad, kuchyní a jídla již nepřímo regulována některými...

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

Euroskop, 19.01.2009
Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence bude projednáván v první čtvrtině roku 2009. Směrnice reaguje na vzrůstající hodnoty emisí znečišťujících vodní...

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Euroskop, 13.01.2009
Komise 3. prosince 2008 předložila návrh na přepracování směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, jež je známa také pod zkratkou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment...

Směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Euroskop, 13.01.2009
Komise 3. prosince 2008 předložila návrh na přepracování směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, známé také pod označením RoHS Directive.

Zelená kniha o budoucnosti evropské energetické sítě

Euroskop, 10.01.2009
Dne 13. listopadu 2008 přijala Komise zelenou knihu otevírající diskusi o budoucnosti evropské energetické sítě. Zároveň otevřela veřejnou konzultaci trvající do 31. března 2009.

AKTUALIZACE: Emisní standardy u nových osobních automobilů

Euroskop, 29.12.2008
Evropský parlament 17. prosince 2008 na základě kompromisu vyjednaného s francouzským předsednictvím završil první čtení pozměněného návrhu Komise zavádějícího emisní standardy u nových osobních...

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 22.12.2008
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.
Počet nalezených článků: 193
|
Zobrazeny články od  141 do 150