Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Nařízení o dobrovolné účasti v programu EMAS

Euroskop, 02.11.2009

Rada 26. října 2009 formálně potvrdila politickou dohodu s Evropským parlamentem stran návrhu nařízení o dobrovolné účasti v programu pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (KOM(2008)402)

 

 

1. Očekávaný vývoj

 

Po podpisu nařízení bude jeho text uveřejněn v Úředním věstníku EU. Dvacet dní poté vstoupí v platnost. S revizí se počítá po pěti letech.

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (KOM(2008)402)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2121, SEK(2008)2122

Právní báze: čl. 137 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Linda McAvan, Velká Británie, S&D)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020