Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Nařízení o systému ekoznačky

Euroskop, 05.11.2009
Rada 26. října 2009 přijala návrh nařízení o systému ekoznačky.

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství (KOM(2008)401)

 

 

1. Očekávaný vývoj

 

Po podpisu nařízení bude jeho text uveřejněn v Úředním věstníku EU. Dvacet dní poté vstoupí v platnost. S revizí se počítá po pěti letech.

 

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství (KOM(2008)401)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2118, SEK(2008)2119

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Salvatore Tatarella, Itálie, UEN)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020