Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Emisní standardy pro lehká komerční vozidla („dodávky“)

Euroskop, 06.11.2009

Komise 28. října 2009 předložila návrh nařízení, jež by mělo stanovit limit na emise CO2 u vozidel nad 3,5 tuny (známých jako „dodávky").

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles (COM(2009)593)

 

1. Legislativní pozadí

 

V dubnu 2009 bylo přijato nařízení č. 443/2009 vztahující se na nové osobní automobily (viz také zde). Záměrem Komise je dosáhnout jeho meritorního rozšíření i na vozidla nad 3,5 tuny (resp. i na vozidla kategorie N1 vážící bez nákladu do 2610 kg). Strategii v tomto směru Komise předložila již v únoru 2007.

 

2. Klíčové obsahové body legislativního návrhu

 

Limit na emise CO2 z vozidel nad 3,5 tuny by měl být stanoven na průměrných 175 g/km. V roce 2014 by jej mělo dosáhnout 75 % vyráběných (a registrovaných) automobilů, v roce 2015 80 % a v roce 2016 100 %. V roce 2020 by měly být průměrné emise CO2 z vozidel nad 3,5 tuny sníženy až na 135 g/km. (V současnosti se pohybují okolo 203 g/km.)

Pro výrobce, kteří stanovený limit překročí, by měla být do roku 2018 stanovena sankce ve výši 5 € za první gram nad uvedený průměr (vynásobeno počtem vyrobených vozů). Za druhý a třetí gram by měla činit 15 €, resp. 25 € a za čtvrtý a další gram 120 €. Od roku by měla sankce činit paušálních 120 € za překročený gram (tedy o 25 € více než v případě osobních automobilů v nařízení č. 443/2009).

Vozidla s velmi nízkými emisemi (do 50 g/km) a/nebo využívající inovativních technologií by měla z nového nařízení až do roku 2018 disponovat výjimkou (podobně výrobci produkující maximálně 22 tis. „dodávek" ročně a/nebo výrobci, kteří se pro dosažení cíle snížení emisí sdruží v účelovém svazku se svými konkurenty).

 

3. Stav legislativního procesu (sporné body)

 

Návrh odmítají především členské státy závislé na automobilovém průmyslu, resp. firmách, které „dodávky" vyrábějí (zejm. Francie, Itálie a Německo). Argumentují hospodářskou recesí a snížením prodeje „dodávek" (ten v lednu 2009 údajně zaznamenal meziroční pokles i o více než 60 %).

Pro předložení návrhu se stavěli a stavějí zejména environmentalistické organizace (např. T&E), byť kritizují, že podle původního záměru mělo být nařízení výrazně přísnější (limit na emise CO2 se měl začít uplatňovat o čtyři roky dříve a v roce 2015 měl činit pouze 160 g/km).

 

4. Očekávaný vývoj

 

O návrhu začne v nejbližší době spolurozhodovat Evropský parlament a Rada.

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles (COM(2009)593)

Připojené dokumenty: SEC(2009)1454, SEC(2009)1455

Právní báze: čl. 175 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj neurčen)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020