Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o elektrických a elektronických zařízeních

Euroskop, 06.11.2009

Rada 21. října 2009 dala najevo, že nepodporuje revizi směrnic o elektrických a elektronických zařízeních.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (KOM(2008)809)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (KOM(2008)810)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise své návrhy na změnu směrnice č. 2002/95 o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (tzv. RoHS Directive) a směrnice č. 2002/96 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; tzv. WEEE Directive) předložila 3. prosince 2008 s cílem obě normy (s různou právní bází) meritorně propojit, zjednodušit a vytvořit koherentní legislativní rámec ke snížení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a zvýšení míry jejich znovuvyužití a recyklace v případě, že vyjdou z užívání.

 

2. Stav legislativního procesu

 

Členské státy se stavějí proti propojení směrnic RoHS a WEEE, resp. jsou spíše pro dvě separátní normy s různým záběrem a různými cíli.

Důvodem je skutečnost, že pokud by došlo ke „sladění" směrnice WEEE se směrnicí RoHS, předpokládalo by to (podle členských států) namísto indikativních seznamů, na které se vztahuje právě směrnice WEEE, vytvoření seznamů úplných - s potřebou je pravidelně revidovat prostřednictvím tzv. komitologie.

Kromě faktického sloučení obou směrnic se jeví jako problematické také stanovení úrovně sběru na 65 % elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh v předchozích dvou letech (od roku 2016), tedy faktické navýšení současných „plošných" 4 kg odpadních elektrických a elektronických zařízení na osobu ročně, a posílení požadavku na odpovědnost výrobců. Ti - na rozdíl od členských států - nemají nástroje k tomu, aby se k nim odpadní elektrická a elektronická zařízení navracela ve větší míře než dosud (cca z 30 %).

 

3. Očekávaný vývoj

 

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) by měl o obou návrzích hlasovat 6. dubna 2010. Plénum by mělo o příslušných zprávách jednat 14. června 2010. Další debata v Radě by se měla uskutečnit 22. prosince 2009.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (KOM(2008)809)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2930, SEC(2008)2931

Právní báze: čl. 95 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodajka Jill Evans, Velká Británie, Greens/EFA)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (KOM(2008)810)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2933, SEC(2008)2934

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: neurčen (zpravodaj Karl-Heinz Florenz, Německo, EPP)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020