Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o energetických štítcích

Euroskop, 25.11.2009

Zástupci Rady a Evropského parlamentu se 18. listopadu 2009 dohodli na výsledném kompromisu o návrhu směrnice o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích. Tento návrh je součástí širších iniciativ EU směřujících ke snížení spotřeby energie do roku 2020 o 20 %.

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (KOM(2008)778)

 

 

1. Klíčové body dosaženého kompromisu

 

Původní model prosazovaný v návrhu Evropského parlamentu a ponechávající v platnosti stávající systém sedmi energetických tříd (A až G) byl nahrazen modelem novým, ve kterém bude možno zavádět nové kategorie A+ až A+++. Barevné schéma ale zůstává zachováno, nejúčinnější výrobky budou i nadále označovány tmavě zelenou barvou, výrobky na opačném konci spektra budou značeny tmavě červeně.

Energetické štítky v nové podobě se také budou muset objevovat v reklamě propagující domácí spotřebiče, ve které bude zmiňována cena nebo energetická účinnost výrobku. Příslušnost do jednotlivých energetických tříd i spotřeba energie budou muset být uváděny v návodech a spotřebitelské dokumentaci dodávané výrobcem spotřebiče.

Rozšiřuje se také okruh výrobků, na kterých se štítky budou objevovat. Nově štítky naleznou spotřebitelé také na všech výrobcích spojených s energií anebo její spotřebou. Lze je tedy očekávát i na oknech nebo dveřích používaných pro stavbu budov. Konkrétní rozsah aplikace směrnice určí pracovní skupina Komise, která bude po přijetí předpisu ustavena.

 

2. Stav legislativního procesu (sporné body)

 

Dosažený kompromis vyvolal smíšené reakce zejména v řadách poslanců Evropského parlamentu z frakce zelených. Zaznělo například obvinění ostatních poslanců Evropského parlamentu, že vyjednali pod nátlakem předsednictví Rady jenom slabý kompromis. Za problematický považují zejména fakt, že nejvyšší kategorie výrobků „A" bude v průbehu používaní nového schématu přístupna příliš mnoha výrobkům, čímž může dojít k dezorientaci spotřebitele.

Dalším kritizovaným bodem je poměrně omezená možnost aplikace směrnice v oblasti veřejných zakázek. Nejenže menší zakázky nemusí při hodnocení nabídek vzít v potaz energetickou účinnost, ale ani v případech větších kontraktů není zavedena právní povinnost tak učinit. Směrnice pouze doporučuje tyto faktory zohlednit.

 

3. Očekávaný vývoj

 

V Radě by mělo dle předpokladů dojít ke schválení kompromisu na zasedání 7. prosince 2009. V Evropském parlamentu je hlasování v plénu naplánováno na březen 2010.

V případě schválení text vstoupí v platnost první den po svém vyhlášení v Úředním věstníku EU. Následně budou mít členské státy lhůtu 12 měsíců na to, aby uvedly v účinnost transpoziční právní předpisy, které budou obsahovat výslovný odkaz na směrnici.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (KOM(2008)778)

 Připojené dokumenty: SEK(2008)2862, SEK(2008)2863

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodajka: Anni Podimata, Řecko, PSE)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu           

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020