Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

Euroskop, 19.01.2009
Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence bude projednáván v první čtvrtině roku 2009. Směrnice reaguje na vzrůstající hodnoty emisí znečišťujících vodní...

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Euroskop, 13.01.2009
Komise 3. prosince 2008 předložila návrh na přepracování směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, jež je známa také pod zkratkou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment...

Směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Euroskop, 13.01.2009
Komise 3. prosince 2008 předložila návrh na přepracování směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, známé také pod označením RoHS Directive.

Zelená kniha o budoucnosti evropské energetické sítě

Euroskop, 10.01.2009
Dne 13. listopadu 2008 přijala Komise zelenou knihu otevírající diskusi o budoucnosti evropské energetické sítě. Zároveň otevřela veřejnou konzultaci trvající do 31. března 2009.

AKTUALIZACE: Emisní standardy u nových osobních automobilů

Euroskop, 29.12.2008
Evropský parlament 17. prosince 2008 na základě kompromisu vyjednaného s francouzským předsednictvím završil první čtení pozměněného návrhu Komise zavádějícího emisní standardy u nových osobních...

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 22.12.2008
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

Euroskop, 22.12.2008
Dne 6. prosince 2008 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí.

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 17.12.2008
Plénum Evropského parlamentu 17. prosince 2008 fakticky beze změn schválilo kompromis týkající se tzv. klimaticko-energetického balíku, k němuž ve dnech 10.-11. prosince 2008 dospěl summit...

AKTUALIZACE: Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 16.12.2008
Rada 8. prosince 2008 dospěla k předběžné dohodě o revizi směrnice č. 2005/32 o ekodesignu, navzdory tomu, že ještě před pár týdny se situace jevila zcela jinak.

Směrnice o energetických štítcích

Euroskop, 16.12.2008
Komise dne 13. listopadu 2008 zveřejnila návrh směrnice o uvádění spotřeby na energetických štítcích výrobků, který rozšiřuje věcnou působnost současné právní úpravy. Výsledná směrnice by měla platit...
Počet nalezených článků: 199
|
Zobrazeny články od  151 do 160