Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí

AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

Euroskop, 22.12.2008
Dne 6. prosince 2008 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí.

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 17.12.2008
Plénum Evropského parlamentu 17. prosince 2008 fakticky beze změn schválilo kompromis týkající se tzv. klimaticko-energetického balíku, k němuž ve dnech 10.-11. prosince 2008 dospěl summit...

AKTUALIZACE: Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 16.12.2008
Rada 8. prosince 2008 dospěla k předběžné dohodě o revizi směrnice č. 2005/32 o ekodesignu, navzdory tomu, že ještě před pár týdny se situace jevila zcela jinak.

Směrnice o energetických štítcích

Euroskop, 16.12.2008
Komise dne 13. listopadu 2008 zveřejnila návrh směrnice o uvádění spotřeby na energetických štítcích výrobků, který rozšiřuje věcnou působnost současné právní úpravy. Výsledná směrnice by měla platit...

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 15.12.2008
Summit Evropské rady ve dnech 10.-11. prosince 2008 fakticky odsouhlasil pozici členských států k tzv. klimaticko-energetickému balíku. V následujícím období ji nicméně ještě musí...

Směrnice o značení pneumatik

Euroskop, 08.12.2008
Komise 13. listopadu 2008 zveřejnila návrh směrnice o značení pneumatik. Výsledkem by mělo být dosažení stavu, kdy každá pneumatika prodávaná na vnitřním trhu EU bude vybavena štítkem s údaji...

AKTUALIZACE: Směrnice o energetické náročnosti budov

Euroskop, 25.11.2008
Komise 13. listopadu 2008 zveřejnila návrh na revizi směrnice č. 2002/91 o energetické náročnosti budov. Cílem mj. je zahrnout do jejího rámce i budovy s výměrou pod 1000 m2.

AKTUALIZACE: Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 24.11.2008
Z dosavadních jednání o revizi směrnice o ekodesignu plyne, že minimálně na úrovni Rady o návrhu prozatím shoda neexistuje.

AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

Euroskop, 24.11.2008
Rada 24. října 2008 schválila návrh směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Završil se tak mnohaletý komplikovaný legislativní proces, doprovázený politickými střety institucí....

AKTUALIZACE: Kvalitativní standardy povrchových vod

Euroskop, 03.11.2008
Rada na svém říjnovém zasedání přijala návrh směrnice týkající se ochrany povrchových vod v EU.
Počet nalezených článků: 203
|
Zobrazeny články od  161 do 170