Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 04.06.2010
Veřejné konzultace otevřené k 4. červnu 2010

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Posílení práv vyplývajících z občanství EU

Svoboda, bezpečnost a právo

14. 6. 2010

Návrh na nové partnerství evropských  a rozvojových zemí týkající se klinického testování

Výzkum a technologie

15. 6. 2010

Přístup k datům o dopravě

Doprava

18. 6. 2010

Pravidla pro posouzení dohod horizontální spolupráce v rámci soutěžního práva EU

Hospodářská soutěž

25. 6. 2010

„Chytrá" regulace

Všeobecné a institucionální záležitosti

25. 6. 2010

Revize směrnice č. 2000/14

Podnikání

30. 6. 2010

Evropský atlas moří

Námořní záležitosti a rybolov

4. 7. 2010

Iniciativa týkající se koncesí

Vnitřní trh

9. 7. 2010

Právní rámec pro veterinární medicínské produkty

Veřejné zdraví

15. 7. 2010

Návrh na sladění deseti harmonizačních směrnic s rozhodnutím č. 768/2008

Podnikání

16. 7. 2010

Posílení připravenosti EU na pandemickou chřipku

Veřejné zdraví

23. 7. 2010

Zajištění transparentnosti a integrity velkoobchodních trhů s plynem a elektřinou

Energetika

23. 7. 2010

Revize směrnice č. 2001/95

Spotřebitelé

30. 7. 2010

Zelená kniha o ochraně lesů a informování v EU

Životní prostředí

31. 7. 2010

Modernizace směrnice č. 2004/109

Vnitřní trh

23. 8. 2010

Korporátní řízení ve finančních institucích a politiky náhrad a bonusů

Vnitřní trh

1. 9. 2010

Budoucnost politiky transevropských dopravních sítí

Doprava

15. 9. 2010

 

Odkazy

 

Další články v rubrice

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020