Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí

Životní prostředí v únoru 2018

Euroskop, 09.03.2018
Komise reviduje legislativu zajišťující pitnou vodu v celé EU, Rada schválila dohodu s EP týkající se nakládání s odpady v EU

Životní prostředí v lednu 2018

Euroskop, 09.02.2018
Komise přijala evropskou strategii pro nakládání s plasty, Nová strategie by měla položit základ oběhového hospodářství v oblasti plastů a podpořit investice na cestě k němu

Životní prostředí v prosinci 2017

Euroskop, 10.01.2018
Lepší využívání lesů a půdy má přispět ke snížení emisí skleníkových plynů, Rada a EP se shodly na nových pravidlech pro nakládání s odpady

Životní prostředí v listopadu 2017

Euroskop, 08.12.2017
Komise představila 2 nové nástroje pro kontrolu kvality ovzduší

Životní prostředí v září 2017

Euroskop, 10.10.2017
Komise navyšuje prostředky v programu LIFE

Životní prostředí v červenci 2017

Euroskop, 09.08.2017
Rada potvrzuje závazek bojovat proti znečištění ovzduší a změně klimatu v otázce fluorovaných uhlovodíků, Rada potvrzuje závazek bojovat proti znečištění ovzduší a změně klimatu, např....

Životní prostředí v květnu 2017

Euroskop, 09.06.2017
Poslanci navrhují omezit plýtvání s potravinami

Životní prostředí v březnu 2017

Euroskop, 09.04.2017
EP podpořil omezení znečišťování rtutí

Životní prostředí v lednu 2017

Euroskop, 09.02.2017
Komise po roce hodnotí stav oběhového hospodářství v EU

Životní prostředí v prosinci 2016

Euroskop, 08.01.2017
Nová pravidla pro regulaci emisí vybraných látek schválena, Přísnější pravidla pro zacházení s rtutí v EU
Počet nalezených článků: 198
|
Zobrazeny články od  21 do 30