Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v dubnu 2013

Euroskop, 07.05.2013

ENVI podporuje další snížení emisí CO2 z osobních aut.

ENVI podporuje další snížení emisí CO2 z osobních aut

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 (KOM(2012)393)

Výbor ENVI 24. 4. 2013 podpořil návrh Komise, jenž by měl do roku 2020 zajistit další výrazné snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů. Příslušnou zprávu Thomase Ulmera přijal poměrem 47:17:1.

Pozadí

Komise návrh (spolu s návrhem na další snížení CO2 z lehkých užitkových vozidel) předložila v červenci 2012 (více v příspěvku „Komise chce další snížení emisí CO2 z osobních aut a dodávek“, Životní prostředí v červenci 2012). V současnosti platí 2 relevantní normy: nařízení č. 443/2009 (jež se týká snižování emisí CO2 z osobních automobilů) a nařízení č. 510/2011 (týkající se lehkých užitkových vozidel, tzv. dodávek). Pro osobní automobily dnes platí závazný cíl průměrných emisí z nových automobilů (vyráběných jedním výrobcem) 130 g/CO2/km. Dosaženo by jej mělo být v roce 2015 (v roce 2011 průměrné emise z nových automobilů činily 135,7 g/CO2/km).

Klíčové body

ENVI podpořil, aby se průměrné emise z nových osobních automobilů do roku 2020 snížily o 27 % (oproti roku 2015) na 95 g/CO2/km. Po roce 2020 (do roku 2025) by se pak měly pohybovat v indikativním rozmezí 68–78 g/CO2/km (což Komise nepožadovala). Výjimkou z těchto požadavků by měli disponovat pouze výrobci, kteří vyrábějí nejvýše 1000 vozů ročně (Komise stanovila strop 500 vozů). Výrobci, kteří produkují (také) vozidla s emisemi do 50 g/CO2/km, tedy např. elektromobily, by měli moci do roku 2020 – stejně jako dnes do roku 2016 – získat tzv. superkredity.

Jejich význam by měl ale postupně klesat. V roce 2013 by mělo být jedno „čisté“ auto ekvivalentem 3,5 aut běžných (s emisemi nad 50 g/CO2/km) a od roku 2016 už jen ekvivalentem 1,5 běžného auta. Systém superkreditů, jež by neměly být přenosné mezi jednotlivými lety, aby si jimi výrobci nemohli zlepšovat „skóre“ podle vlastního uvážení, by měl de facto skončit v roce 2024 (už by se neměly činit rozdíly mezi „čistými“ a běžnými auty, navíc za „čistá“ auta by měly být považovány pouze vozy s emisemi do 35 g/CO2/km).

ENVI do návrhu nově zakomponoval požadavek, aby standardizované hodnoty spotřeby automobilů více odpovídaly hodnotám reálným.

Proto by stávající standardy měl ideálně od roku 2017 nahradit standard WLTP (World Light Duty Test Procedure) vyvíjený na úrovni OSN.

Sporné body

Návrh bezprostředně po jeho uveřejnění rozporovala organizace reprezentující výrobce automobilů (ACEA), neboť jej považuje (v porovnání s pravidly platnými na mimounijních trzích) za přísný a nerealistický. A znovu to zopakovala i po hlasování ENVI s akcentem na to, že je absurdní nyní stanovovat emisní standardy pro spalovací motory, když není jasné, která z technologií, jež jsou k dispozici (automobily s hybridním pohonem, automobily spalující vodík, elektromobily apod.), se v budoucnu uplatní.

Environmentalistické organizace (např. Greenpeace a T&E), ale i někteří poslanci EP či spotřebitelská organizace BEUC naopak tvrdí, že cíle navržené Komisí jsou stále velmi „měkké“. Greenpeace tvrdí, že průměrné emise z nových osobních automobilů by mohly v roce 2025 činit pouhých 60 g/CO2/km.

Předpokládaný další vývoj

Zpravodaj má od ENVI mandát pokusit se dojednat kompromis s Radou již v prvním čtení. Plénum EP by se mělo jeho zprávou zabývat v květnu 2013.

Je nicméně otázka, zda se to může podařit. ENVI nejenže návrh Komise zpřísnil, ale současně platí, že Rada zpravidla respektuje spíše pozici výrobců automobilů, zvláště v době, kdy celý sektor prochází dlouhodobým útlumem.

Odkazy

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020