Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v květnu 2013

Euroskop, 05.06.2013

ENVI podporuje další snížení emisí CO2 z dodávek

ENVI podporuje další snížení emisí CO2 z dodávek

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 (KOM(2012)394)

Výbor ENVI 7. 5. 2013 podpořil návrh Komise, jenž by měl do roku 2020 zajistit další výrazné snížení emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (tzv. dodávek). Příslušnou zprávu Holgera Krahmera přijal poměrem 53:4:1.

Pozadí

Komise návrh (spolu s návrhem na další snížení CO2 z osobních automobilů, jemuž se ENVI věnoval v dubnu 2013; více v příspěvku „ENVI podporuje další snížení emisí CO2 z osobních aut“, Životní prostředí v dubnu 2013) předložila v červenci 2012 (více v příspěvku „Komise chce další snížení emisí CO2 z osobních aut a dodávek“, Životní prostředí v červenci 2012).

V současnosti platí 2 relevantní normy: nařízení č. 443/2009 (jež se týká snižování emisí CO2 z osobních automobilů) a nařízení č. 510/2011 (týkající se lehkých užitkových vozidel, tzv. dodávek). Pro dodávky dnes platí závazný cíl průměrných emisí z nových vozů (vyráběných jedním výrobcem) 175 g/CO2/km. Dosaženo by jej mělo být v roce 2017 (v roce 2010 průměrné emise z nových dodávek činily 181,4 g/CO2/km).

Klíčové body

ENVI podpořil, aby se průměrné emise z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 snížily na 147 g/CO2/km. Po roce 2020 (do roku 2025) by se pak měly pohybovat v indikativním rozmezí 105–120 g/CO2/km (což Komise nepožadovala). Výjimkou z těchto požadavků by měli disponovat pouze výrobci, kteří vyrábějí nejvýše 1000 vozů ročně (Komise stanovila strop 500 vozů). Výrobci, kteří produkují (také) vozidla s emisemi do 50 g/CO2/km, tedy např. elektromobily, by měli moci do roku 2023 – stejně jako dnes – získat tzv. superkredity.

Jejich význam by měl ale postupně klesat. V roce 2014 by měla být jedna „čistá“ dodávka ekvivalentem 3,5 běžných dodávek (s emisemi nad 50 g/CO2/km), mezi lety 2018–2023 už jen ekvivalentem 1,3 běžných dodávek. Systém superkreditů, jež by neměly být přenosné mezi jednotlivými lety, aby si jimi výrobci nemohli zlepšovat „skóre“ podle vlastního uvážení, by se navíc měl moci vztahovat max. na 1 % produkce daného výrobce.

ENVI do návrhu nově zakomponoval požadavek, aby standardizované hodnoty spotřeby automobilů více odpovídaly hodnotám reálným.

Proto by stávající standardy měl ideálně od roku 2017 nahradit standard WLTP (World Light Duty Test Procedure) vyvíjený na úrovni OSN.

Proti vůli zpravodaje ENVI schválil i požadavek, aby všechny nové dodávky byly od 1. 1. 2014 vybaveny omezovači rychlosti, aby jejich nejvyšší rychlost byla max. 120 km/h.

Sporné body

Proti pozici ENVI se postavila zejm. organizace reprezentující výrobce automobilů (ACEA), neboť ji považuje za přísnou a nerealistickou, nehledě na fakt, že registrace dodávek (a tedy i jejich prodeje) klesly v letech 2007–2012 v důsledku hospodářské krize o 39 % (poprvé mírně vzrostly až v dubnu 2013). Environmentalistické organizace (např. Greenpeace a T&E) jsou naopak toho názoru, že cíle navržené Komisí a potvrzené ENVI jsou stále velmi „měkké“. Greenpeace tvrdí, že průměrné emise z nových dodávek by mohly v roce 2020 činit pouhých 118 g/CO2/km.

Předpokládaný další vývoj

Zpravodaj má od ENVI mandát pokusit se dojednat kompromis s Radou již v prvním čtení.

Je nicméně otázka, zda se mu to podaří. ENVI nejenže návrh Komise zpřísnil, a to i o velmi kontroverzní bod vybavení nových dodávek omezovači rychlosti, ale současně platí, že Rada zpravidla respektuje spíše pozici výrobců automobilů, zvláště v době, kdy celý sektor prochází dlouhodobým útlumem.

Odkazy

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020