Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v červnu 2013

Euroskop, 02.07.2013

Další snížení emisí CO2 z osobních aut do roku 2020: Rada a EP dosáhly kompromisu

Další snížení emisí CO2 z osobních aut do roku 2020: Rada a EP dosáhly kompromisu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 (KOM(2012)393)

Zástupci Rady a EP 24. 6. 2013 dosáhli kompromisu stran návrhu Komise, jenž by měl do roku 2020 zajistit další výrazné snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů.

Pozadí

Komise návrh (spolu s návrhem na další snížení CO2 z lehkých užitkových vozidel) předložila v červenci 2012 (více v příspěvku „Komise chce další snížení emisí CO2 z osobních aut a dodávek“, Životní prostředí v červenci 2012). V současnosti platí 2 relevantní normy: nařízení č. 443/2009 (jež se týká snižování emisí CO2 z osobních automobilů) a nařízení č. 510/2011 (týkající se lehkých užitkových vozidel, tzv. dodávek). Pro osobní automobily dnes platí závazný cíl průměrných emisí z nových automobilů (vyráběných jedním výrobcem) 130 g/CO2/km. Dosaženo by jej mělo být v roce 2015 (v roce 2011 průměrné emise z nových automobilů činily 135,7 g/CO2/km).

Výbor ENVI návrh projednal v dubnu 2013. Příslušnou zprávu Thomase Ulmera přijal poměrem 47:17:1 a současně zpravodaje pověřil dojednáním kompromisu s Radou již v prvním čtení (více v příspěvku „ENVI podporuje další snížení emisí CO2 z osobních aut“, Životní prostředí v dubnu 2013).

Klíčové body

Průměrné emise z nových osobních automobilů by se měly do roku 2020 snížit o 27 % (oproti roku 2015) na 95 g/CO2/km, což by v praxi mělo znamenat snížení průměrné spotřeby paliva z dnešních 6 litrů na 4. Pro období po roce 2020 by měla Komise vypracovat dopadovou studii (tj. žádný nový emisní limit explicitně stanoven nebyl, přestože to EP požadoval; cíl by se měl ale údajně pohybovat mezi 70 a 80 g/CO2/km). Výrobci, kteří produkují (také) vozidla s emisemi do 50 g/CO2/km, tedy např. elektromobily, by měli moci – stejně jako dnes do roku 2016 – získat tzv. superkredity.

Jedno „čisté“ auto by mělo být ekvivalentem 2,5 aut běžných (s emisemi nad 50 g/CO2/km). Systém superkreditů, jež by neměly být přenosné mezi jednotlivými lety, aby si jimi výrobci nemohli zlepšovat „skóre“ podle vlastního uvážení, by měl de facto skončit v roce 2023 (už by se neměly činit rozdíly mezi „čistými“ a běžnými auty).

Kompromis obsahuje oproti návrhu Komise nový požadavek, aby standardizované hodnoty spotřeby automobilů více odpovídaly hodnotám reálným.

Proto by stávající standard NEDC (New European Driving Cycle) měl nejpozději od roku 2017 nahradit standard WLTP (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) vyvíjený na úrovni OSN.

Sporné body

Environmentalistické organizace (např. Greenpeace a T&E), ale i někteří poslanci EP po uzavření kompromisu prohlásili, že dohodnuté cíle jsou stále velmi „měkké“ a poplatné zájmům německého automobilového průmyslu. Greenpeace např. dlouhodobě tvrdí, že průměrné emise z nových osobních automobilů by mohly v roce 2025 činit pouhých 60 g/CO2/km.

Předpokládaný další vývoj

Kompromis musí v následujícím období potvrdit jak Rada, tak plénum EP.

Odkazy

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020