Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v červenci 2013

Euroskop, 01.08.2013

Další snížení emisí CO2 z dodávek do roku 2020: Rada a EP dosáhly kompromisu

Další snížení emisí CO2 z dodávek do roku 2020: Rada a EP dosáhly kompromisu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 (KOM(2012)394)

Zástupci Rady a EP 26. 6. 2013 dosáhli kompromisu stran návrhu Komise, jenž by měl do roku 2020 zajistit další výrazné snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel (tzv. dodávek).

Pozadí

Komise návrh (spolu s návrhem na další snížení CO2 z osobních automobilů, v jehož případě již bylo dosaženo kompromisního znění; více v příspěvku „Další snížení emisí CO2 z osobních aut do roku 2020: Rada a EP dosáhly kompromisu, Životní prostředí v červnu 2013) předložila v červenci 2012 (více v příspěvku „Komise chce další snížení emisí CO2 z osobních aut a dodávek“, Životní prostředí v červenci 2012).

V současnosti platí 2 relevantní normy: nařízení č. 443/2009 (jež se týká snižování emisí CO2 z osobních automobilů) a nařízení č. 510/2011 (týkající se lehkých užitkových vozidel, tzv. dodávek). Pro dodávky dnes platí závazný cíl průměrných emisí z nových vozů (vyráběných jedním výrobcem) 175 g/CO2/km. Dosaženo by jej mělo být v roce 2017 (v roce 2012 průměrné emise z nových dodávek činily 180,3 g/CO2/km).

Klíčové body

Průměrné emise z nových lehkých užitkových vozidel by se měly do roku 2020 snížit na 147 g/CO2/km.

Po roce 2020 (do roku 2025) se měly podle ENVI pohybovat v indikativním rozmezí 105–120 g/CO2/km, ale kompromis tento požadavek již neobsahuje.

Součástí kompromisu je stejně jako v případě návrhu týkajícího se osobních automobilů požadavek, aby standardizované hodnoty spotřeby automobilů více odpovídaly hodnotám reálným.

Proto by stávající standard NEDC (New European Driving Cycle) měl nejpozději od roku 2017 nahradit standard WLTP (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) vyvíjený na úrovni OSN.

Nové dodávky by nicméně neměly být od 1. 1. 2014 vybaveny omezovači rychlosti, aby jejich nejvyšší rychlost byla max. 120 km/h (a emise CO2 cca o 6 % nižší), jak požadoval ENVI.

Sporné body

Kompromis nepřivítala ani organizace reprezentující výrobce automobilů (ACEA), neboť jej považuje za přísný a nerealistický, ani environmentalistické organizace (např. Greenpeace a T&E), které jsou naopak toho názoru, že již cíle navržené Komisí (a kompromisem oslabené) byly velmi „měkké“. Greenpeace tvrdí, že průměrné emise z nových dodávek by mohly v roce 2020 činit pouhých 118 g/CO2/km.

Předpokládaný další vývoj

Klíčovou otázkou je, kdy kompromis stvrdí Rada. Německá kancléřka Angela Merkelová (za tiché podpory Slovenska, ČR, Polska, Bulharska a Chorvatska) osobně intervenovala v jeho neprospěch, resp. za to, aby se jím Coreper i Rada zabývaly až po německých parlamentních volbách 22. 9. 2013.

Odkazy

 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020