Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v září 2013

Euroskop, 07.10.2013

Rozdělení bezplatných emisních povolenek na období 2013–2020 proběhne do konce roku 2013

Rozdělení bezplatných emisních povolenek na období 2013–2020 proběhne do konce roku 2013

Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice evropského parlamentu a rady 2003/87/ES

Ve třetí fázi poskytování emisních povolenek v letech 2013–2020 bude členským státům a následně jednotlivým průmyslovým zařízením zdarma rozděleno 6,6 mld. povolenek, což představuje 43 % ze všech v dané fázi. Stane se tak díky rozhodnutí o vnitrostátních prováděcích opatřeních (NIMs), které stanovuje nová pravidla pro obchodování s emisními povolenkami (systém EU ETS) a které 5. 9. 2013 přijala Komise.

Pozadí

Provozovatelé zařízení v EU ETS mají nárok na každoroční bezplatný příděl povolenek, který je dopředu stanoven na základě vyráběného produktu, údajů o výrobě a tzv. statutem (ne)ohrožení únikem uhlíku. Komise stanovila pro 54 produktů jejich benchmarky – referenční úrovně udávající emisní náročnost výroby na jednotku produkce, která je dosažitelná v efektivních provozech. Těm by pro pokrytí emisí měla stačit bezplatná alokace, ostatní si musí povolenky dokoupit nebo investovat do nízkouhlíkových technologií.

Klíčové body

Úřady v členských zemích budou povolenky distribuovat prostřednictvím unijního registru během 1–3 měsíců, a to podle administrativního nastavení v daném členském státě. V letech 2013–2020 bude mít ČR k dispozici celkem 645 mil. povolenek: 342 mil. povolenek (54 %) bude draženo a 303 mil. povolenek (46 %) bude přiděleno zdarma českému průmyslu. Výrobci elektřiny získají do roku 2020 celkem 107,8 mil. povolenek zdarma, zbylé budou muset nakupovat. Povolenky bude jednotlivým zařízením během října a listopadu 2013 rozdělovat Ministerstvo životního prostředí ČR.

Aukce by měly od roku 2013 být hlavním principem pro přidělování povolenek. Komise členským státům odsouhlasila také pravidla pro výpočet povolenek pro nově přihlášená zařízení do systému bez navýšení celkového počtu povolenek.

Komise dále také uplatňuje novinku, že na 1 výrobní proces v 1 lokalitě povoluje bezplatné povolenky vždy jen 1 firmě (např. v Ostravě se o výrobu tekutého železa dělí ArcelorMittal a Evraz Vítkovice Steel), což může být v praxi problematické.

Nová pravidla obchodování budou implementována na více než 10 tis. průmyslových zařízeních v rámci EU ETS. Rozhodnutí stanovuje i pravidla pro změnu alokace v případě změny kapacity nebo omezení výroby. V praxi to probíhá tak, že provozovatelé vyplní formulář, který jim alokaci vypočítá.

Každý rok bude počet bezplatných povolenek upraven podle „mezioborového korekčního faktoru“, aby nepřekročily celkový počet uvedený ve směrnici č. 2003/87. Postupně se bude jejich počet blížit nule v roce 2020.

Předpokládaný další vývoj

Rozhodnutí není spjato s debatou o stažení části emisních povolenek z oběhu (tzv. back-loading) nebo s budoucí reformou systému ETS.

 Odkazy

Další články v rubrice