Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v říjnu 2013

Euroskop, 05.11.2013

Snížení emisí CO2 z dodávek a nových osobních aut je stále v jednání, Komise reagovala na celosvětové tržní opatření uplatňované na emise z mezinárodní letecké dopravy

Snížení emisí CO2 z dodávek a nových osobních aut je stále v jednání

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 (KOM(2012)393)

Ministři životního prostředí EU podlehli tlaku Německa a na svém zasedání 14. 10. 2013 odložili přijetí červnové dohody s EP ohledně omezení emisí CO2 u nových osobních aut.

Pozadí

Komise návrh na další snížení CO2 z osobních automobilů předložila v červenci 2012 (více v příspěvku „Komise chce další snížení emisí CO2 z osobních aut a dodávek“,  Životní prostředí v červenci 2012). V současnosti platí 2 relevantní normy: nařízení č. 443/2009 (jež se týká snižování emisí CO2 z osob­ních automobilů) a nařízení č. 510/2011 (týkající se lehkých užitkových vozidel, tzv. dodávek). Pro dodávky dnes platí závazný cíl průměrných emi­sí z nových vozů (vyráběných jedním výrobcem) 175 g/CO2/km. Dosaženo by jej mělo být v roce 2017 (v roce 2012 průměrné emise z nových dodá­vek činily 180,3 g/CO2/km) (více v příspěvku „Další snížení emisí CO2 z dodávek do roku 2020: Rada a EP dosáhly kompromisu“, Životní prostředí v červenci 2013).

Klíčové a sporné body

U nově vyrobených osobních aut v EU mělo dojít ke snížení emisí CO2 na 95g/km v roce 2020, v roce 2015 to bude ještě 130 g/km. Jednání se odsouvají a hrozí, že nová pravidla nebudou přijata do roku 2015, kdy končí stávající emisní cíle. Všechny nové vozy by podle nového nařízení nemohly do ovzduší průměrně vypustit více než 95g/km (což je o 40 gramů méně než dnes). Tento cíl by znamenal také údajné snížení spotřeby paliva z dnešních v průměru 6l na 4l/100 km. V případě lehkých užitkových automobilů (dodávek) by se měly emise snížit na 147 g CO2/km (o 34 g méně než v roce 2010) (více v příspěvku „Další snížení emisí CO2 z dodávek do roku 2020: Rada a EP dosáhly kompromisu“, Životní prostředí v červenci 2013). Návrh by měl platit od roku 2020, přičemž se počítá, že jej v prvních měsících splní přibližně 80 % nových vozidel.

Německo pod tlakem svých automobilek požaduje pozdržení platnosti normy o 4 roky: v každém roce (po roce 2020) by mělo dojít k 5% zlepšení, přičemž plného naplnění by nová norma měla dojít v roce 2024.

Komise tento návrh nevítá. Návrh Německa podpořila ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Velká Británie, Estonsko a Portugalsko. Francie a Španělsko nebyly otevřeně proti. Proti se postavila hlavně Itálie. Největší obavy mají výrobci z finanční náročnosti nových opatření a vývoje a tvrdí, že dosud nejsou plně vyvinuty nové technologie. Vývoj jednoho vozu trvá v průměru 7 let.

Předpokládaný další vývoj

Německo žádá, aby Rada počkala na jednání s EP, které by proběhlo během prvního čtení v nejbližší možné době. Změněný návrh by podle představ Německa a jeho podporovatelů totiž musel jít do druhého čtení, čímž by se jeho projednávání posunulo do roku 2014.

Odkazy

 

Komise reagovala na celosvětové tržní opatření uplatňované na emise z mezinárodní letecké dopravy

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy (KOM(2013)722)

Návrh směrnice z 16. 10. 2013 zahrnující doplnění letecké dopravy do evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) omezil účinnost normy na vnitrostátní lety a vzbudil smíšené reakce jak ze strany EP, tak environmentálních organizací.

Pozadí

Od počátku roku 2012 jsou emise z mezinárodní letecké dopravy zahrnuty do systému emisních povolenek v EU ETS. Letecké společnosti obdrží určitý počet obchodovatelných povolenek na rok. Legislativa z roku 2008 zahrnuje jak evropské, tak neevropské společnosti.

4. 10. 2013 zveřejnila ICAO záměr vytvořit do roku 2020 jediné celosvětové tržní opatření uplatňované na emise z mezinárodní letecké dopravy. Na dalším zasedání ICAO v roce 2016 dojde k finalizaci tohoto záměru. Opatření by měla obsahovat jak technické, tak operační prvky. Podle Komise se jedná o výsledek její dlouhodobé práce. Podle ICAO se dnes letecká doprava podílí na výši světových emisí 3 %. Podle zpráv by tato hodnota mohla stoupnout do roku 2050 až na 6 %. EU na to reagovala návrhy upravit stávající podobu EU ETS. Návrh směrnice navazuje na rozhodnutí č. 377/2013, které bylo přijato s cílem podpořit zaujetí globálního postoje prostřednictvím ICAO.

Zpravodajem návrhu byl ve výboru ENVI určen Peter Liese (EPP).

Klíčové body

Hlavní rysy revidovaného systému ETS jsou tyto:

  • Plně pokryty zůstávají lety mezi letišti v EHP, stejně jako v rámci původní směrnice a rozhodnutí č. 377/2013.
  • Vyňaty budou lety do třetích zemí a ze třetích zemí, které nejsou zeměmi rozvinutými a které produkují méně než 1 % celosvětových emisí z letecké dopravy (vyřazeny budou linky přibližně do 80 zemí).
  • Vyňaty budou i přelety zemí EHP a emise z letů mezi letišti ve třetích zemích a letišti v EHP nacházejícími se na evropských závislých územích a lety na letiště a z letišť v EHP a na těchto územích.
  • K letům do třetích zemí a ze třetích zemí se od roku 2014 přičítají emise vyprodukované v rámci zemí EHP. Navrhuje se zjednodušený postup ke stanovení příslušného podílu emisí z daného letu, na který se systém ETS vztahuje. Cílem návrhu je umožnit provozovatelům pro účely dodržení právních předpisů výběr z různých přístupů k metodice monitorování, vykazování a ověřování (MRV).

Členské státy upraví příděly povolenek na roky 2013–2020 v souladu s podíly stanovenými v příloze směrnice. Úměrně tomu se upraví počet povolenek dražených členskými státy.

Směrnice snižuje administrativní zátěž pro malé dopravce. Nebudou tedy prováděny zákroky vůči provozovatelům letadel v neobchodní letecké dopravě, pokud jde o emise malých provozovatelů letadel, kteří do ovzduší vypouštějí méně než 1 000 tun CO2 za rok. To podle předpokladů sníží počet provozovatelů letadel podléhajících regulaci členských států přibližně o 2 200, což představuje 0,2 % emisí.

Podle Komise je přínos pro životní prostředí hlavně v tom, že dává podnět k vytvoření celosvětového tržního opatření, které bude pokrývat celkové emise z mezinárodní letecké dopravy od roku 2020. Do roku 2050 chce EU snížit tyto emise na polovinu v porovnání s rokem 2005. Systém EU ETS údajně pomůže v období 2013–2020 snížit emise o 250 mil. tun CO2.

EP uvítal, že se směrnice dotkne až 50 % letů mezi letišti v EU a ve třetích zemích. Předchozí legislativa to neumožňovala. V dubnu 2014 vyprší roční odložení účinnosti předchozí legislativy a do systému budou moci být zahrnuty všechny příchozí i odchozí lety v rámci EU. Do té doby musí EU schválit legislativu novou, tedy tento návrh. Podle environmentální organizace T&E je pozměněná směrnice neambiciózní a nezaručuje, že v roce 2016 ICAO dodrží svoje závazky. V této podobě bude podle T&E pokrývat jen 35 % emisí oproti původnímu návrhu.

Předpokládaný další vývoj

Komise chce, aby EP a Rada návrh schválili do března 2014 a letečtí provozovatelé měli jasno a nemuseli do 30. 4. 2013 vyřadit emisní povolenky na mezinárodní lety do a ze třetích zemí z roku 2013. Členské státy budou muset směrnici implementovat do svých právních řádů do 3 měsíců poté, co vstoupí v platnost.

Odkazy

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020