Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v listopadu 2014

Euroskop, 07.12.2014

Plastové tašky v EU již brzo skončí

Plastové tašky v EU již brzo skončí

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (KOM(2013)761)

Coreper 21. 11. 2014 schválil dohodu s EP o nové směrnici redukující spotřebu plastových tašek.

Pozadí

Do stávající platné směrnice o obalech a obalových odpadech (č. 94/62), pod kterou plastové nákupní tašky spadají (nejsou tedy upraveny separátně), chce Komise zapracovat povinnost, aby všechny členské státy omezily spotřebu leh­kých plastových nákupních tašek o tloušťce do 50 mikronů (0,05 mm). Země si budou moci stanovit své vlastní vnitrostátní cíle a zvolit si opatření k jejich dosažení, které pro ně budou nejvhodnější s ohledem na osvědčené postupy uplatňované v daném státě (více v příspěvku „Méně plastových tašek, navrhuje Komise“, Životní prostředí v listopadu 2013).

Plastové tašky jsou velkým problémem pro životní prostředí, negativně ovlivňují vodní útvary a ekosystémy. Ty pod 50 mikronů tvoří většinu spotřebovaných tašek, jejich využití je však menší (často jen jednorázové), a tak se stanou odpadem rychleji, než tašky silnější.

Klíčové a sporné body

Členské země budou mít na výběr jak redukovat užívání tašek: (1) přijmou opatření, které zajistí, že roční spotřeba nepřesáhne 90 sáčků na osobu ročně k roku 2019 a 40 v roce 2025 - nebo (2) povinným zdaněním či zvýšením cen k roku 2019 (nebudou tedy poskytovány zdarma). Velmi lehké plastové tašky s tloušťkou stěny pod 15 mikronů mohou být vyloučeny z těchto opatření.

Státy budou mít 18 měsíců po vstupu směrnice v platnost na její začlenění do národní legislativy. Dva roky na to Komise vypracuje dvě zprávy, které budou zkoumat dopad použití rozložitelných plastových tašek na životní prostředí a různé možnosti omezení používání velmi lehkých plastových sáčků.

Předpokládaný další vývoj

Legislativní postup by měl být dokončen na jaře 2015. Rada a EP do té doby přijmou text vycházející z jejich společného postoje.

Odkazy

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020