Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v dubnu 2016

Euroskop, 07.05.2016

Nová klimatická dohoda byla oficiálně podepsána EU

  • Komise a členské státy podepsaly klimatickou dohodu z Paříže

 

Krátce...

 

Nová klimatická dohoda byla oficiálně podepsána EU

Dne 22. 4. 2016 podepsala EU a její členské státy v New Yorku celosvětovou Pařížskou dohodu o klimatu. Dohody bylo dosaženo na konferenci OSN o změně klimatu (tzv. COP 21), která se konala v prosinci 2015 v Paříži (více v příspěvku „Zástupci 196 delegací v Paříži sjednali celosvětovou dohodu v oblasti klimatu“, Životní prostředí v prosinci 2015 více v příspěvku„ Komise připravuje další kroky k provádění Pařížské dohody“, Životní prostředí v březnu 2016). Pařížská dohoda si klade za cíl udržet nárůst globální teploty výrazně pod úrovní 2 °C a usilovat o to, aby nepřesáhl 1,5 °C (ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí). Za tímto účelem mají země povinnost realizovat opatření vedoucí ke snížení svých emisí. Každých 5 let proběhne proces přezkumu za účelem vyhodnocení výsledků a zvyšování ambic v tomto směru v průběhu času. K zajištění transparentnosti a stanovení odpovědnosti bude pokrok zemí, pokud jde o jejich závazky, sledován. Dohoda rovněž konstatuje, že se všechny země musí změně klimatu přizpůsobit tím, že se na ni připraví a posílí svou odolnost vůči ní. EU a další vyspělé země se také zavázaly, že budou rozvojovým zemím i nadále poskytovat prostředky na financování opatření v oblasti klimatu. Dokument je nyní možné podepsat po dobu 1 roku. Pařížská dohoda vstoupí v platnost poté, co ji ratifikuje alespoň 55 zemí, které společně nesou odpovědnost za nejméně 55 % celosvětového objemu emisí skleníkových plynů. Následně se pro země, které ji ratifikovaly, stane právně závaznou.

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020