Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v listopadu 2016

Euroskop, 08.12.2016

EU stále směřuje ke splnění emisních cílů pro rok 2020

  • Podle Evropské agentury pro životní prostředí jsou členské státy na dobré cestě ke splnění emisních cílů pro rok 2020

 

Krátce...

 

EU stále směřuje ke splnění emisních cílů pro rok 2020

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 8. 11. 2016 vydala výroční zprávu o trendech a projekcích budoucího pokroku v plnění evropských klimatických cílů. Podle odhadů bylo v roce 2015 vypuštěno do ovzduší o 22 % méně emisí skleníkových plynů než v roce 1990, tedy množství, které je nižší než stanovený cíl 20 % pro rok 2020. Objem vypuštěných emisí se nicméně meziročně zvýšil o 0,7 % a to především kvůli vyrovnání výjimečně velkého poklesu v předchozím období způsobeném teplou zimou v roce 2014 (mezi lety 2013 a 2014 došlo k poklesu emisí o 4 %). Zpráva dále poukazuje na to, že k daleko většímu poklesu vypouštěných emisí dochází v odvětvích, které jsou zařazeny do celoevropského schématu obchodování s emisními povolenkami. Odvětví, která jsou součástí rámce EU o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů  (doprava, zemědělství, budovy), tzv. Effort Sharing Regulation, spadají do kompetence členských států, postupují pomaleji (více v příspěvku „Komise představila strategii pro nízkouhlíkovou ekonomiku pro vybraná odvětví“, Životní prostředí v červenci 2016). Zpráva EEA je skeptičtější při hodnocení potenciálu pro dosažení klimatických cílů pro roky 2030 a 2050 (o 40 % méně emisí v roce 2030 a o 80 % méně v roce 2050 oproti stavu v roce 1990). Při zachování současných podmínek bude tempo snižování emisí postupně upadat, a do roku 2030 je tak možné snížit emise pouze o 26–29 %. Bez dalších opatření tak cíle dle EEA splněny nebudou. V úvahu nejsou nicméně brána nová opatření přijatá či připravovaná v roce 2016. Ambiciózní cíl pro rok 2050 je pak možno dosáhnout pouze tehdy, pokud dojde k významným socio-technologickým změnám.

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020