Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v březnu 2017

Euroskop, 09.04.2017

EP podpořil omezení znečišťování rtutí

  • Plénum EP přijalo návrh omezující užívání rtuti

  

Krátce...

 

EP podpořil omezení znečišťování rtutí

  •  Rtuť je vysoce toxická a je jednou z 10 nejškodlivějších přirozeně se vyskytujících látek na planetě

  •  Pokud se dostane do ovzduší nebo do vody, dokáže překonat velké vzdálenosti, čímž vzniká globální problém

Plénum EP 20. 3. 2017 přijalo v prvním čtení novou legislativu omezující používání rtuti, která je dlouho přetrvávající znečišťující látkou s neblahými dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Návrh má za cíl uvést v soulad platné právní předpisy EU s Minamatskou úmluvou OSN o rtuti. Minamatská úmluva o rtuti byla přijata v roce 2013 s cílem ochrany lidského zdraví a životního prostředí před nepříznivými účinky rtuti. Přestože došlo v posledních desetiletích k výraznému poklesu používání rtuti, rtuť uvolněná do ovzduší, vody a půdy zůstává nadále vážnou hrozbou. Právní předpis nahradí nařízení o zákazu vývozu rtuti z roku 2008 a zároveň obsáhne i jeho ustanovení. Taktéž omezí dovoz rtuti, zakáže její používání v řemeslné a drobné těžbě zlata, a postupně ukončí její využití ve výrobních procesech. Cílem legislativy je také postupně ukončit používání rtuti v zubních plombách do roku 2030 a omezit maximální povolenou lhůtu na dočasné skladování odpadní rtuti na pět roků s možností prodloužení na tři roky. Komise bude mít 3 roky na vytvoření seznamu kontaminovaných lokalit na základě údajů poskytnutých členskými státy (více v příspěvku „Přísnější pravidla pro zacházení se rtutí v EU“, Životní prostředí v prosinci 2016).

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020