Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Rada přijala závěry týkající se ochrany oceánů, Boj proti změně klimatu by měl být prioritou EP, přejí si to totiž občané

 

  • Moře a oceány jsou závažně ohroženy změnou klimatu, Rada vyzývá k okamžité akci

  • Prioritou EP má být změna klimatu

 

Krátce…

 

Rada přijala závěry týkající se ochrany oceánů

  • Rada v nich zdůraznila, že změna klimatu představuje přímou a existenciální hrozbu pro život v mořích a oceánech.

  • Chce se zasadit o posílení jejich ochrany a stanovila zvláště důležité oblasti, na které je nutné se zaměřit.

Rada 19. 11. 2019 přijala závěry o oceánech a mořích, ve kterých deklaruje, že změnu klimatu považuje za největší hrozbu mořím a oceánům na světě. Zároveň vyzvala Komisi, aby navrhla možná politická řešení. Vyzvala také k posílení politických opatření s cílem chránit mořské a pobřežní ekosystémy a se znepokojením konstatovala, že oteplování moří a oceánů postupuje nadprůměrně rychlým tempem. Rada vyjádřila potřebu rychle reagovat na ohrožení moří a oceánů a bez odkladu realizovat preventivní opatření. Zvláštní význam mají dle Rady tyto aktivity: udržitelné využívání mořských zdrojů, udržitelná modrá ekonomika včetně rybolovu, námořní dopravy a energie z obnovitelných zdrojů na moři, ochrana Arktidy, omezování odpadu v mořích či posílení vědy a výzkumu.

 

Boj proti změně klimatu by měl být prioritou EP, přejí si to totiž občané

  • Občané EU chtějí po EP, aby se jeho prioritou stala klimatická změna, vyšlo z průzkumu Eurobarometr.

  • Zároveň vyšlo najevo, že téměř každý šestý Evropan si myslí, že protesty a stávky za klima organizované mladými lidmi povedou ke změně politiky EU.

EP 29. 11. 2019 vydal zprávu, že občané EU si přejí, aby jeho prioritou byla změna klimatu. V průzkumu Eurobarometr se pro to vyslovilo 32 % dotázaných, přičemž v 11 státech se jednalo o nejčastěji zmiňované téma, ve Švédsku si to myslí dokonce 62 %, v Dánsku 50 % a v Nizozemí 46 % občanů. Za nejvíce ohrožující environmentální problém občané považují změnu klimatu (52 %), znečištění ovzduší (35 %), znečištění moří a oceánů (31 %), odlesňování a rostoucí množství odpadu (obojí 28 %). Zároveň se téměř každý 6. Evropan domnívá, že protesty mladých lidí v posledních měsících skutečně povedou ke změně politiky.

Další články v rubrice