Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020

EP podpořil Zelenou dohodu pro Evropu a žádá ještě ambicióznější cíle, Rada chce více prosazovat v rámci diplomacie ochranu klimatu

  • Poslanci chtějí ambicióznější cíle v rámci Zelené dohody pro Evropu 

  • Změna klimatu představuje ve všech zemích existenciální hrozbu pro lidstvo i biologickou rozmanitost

 

Krátce…

 

EP podpořil Zelenou dohodu pro Evropu a žádá ještě ambicióznější cíle

  • Poslanci vyzývají ke zvýšení cíle týkajícího se snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na 55 %.

  • EP podporuje ambiciózní plán udržitelných investic.

  • Zemědělství, obchod, správa ekonomických záležitostí a další oblasti politik EU mají být vnímány a analyzovány v kontextu Zelené dohody.

EP 16. 1. 2020 přijal poměrem hlasů 482:136:95 nelegislativní usnesení týkající se Zelené dohody pro Evropu, kterou EP představila během mimořádného prosincového plenárního zasedání předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová (více v příspěvku „Zelená dohoda pro Evropu byla představena“, Životní prostředí v prosinci 2019). Poslanci vítají Zelenou dohodu pro Evropu a podporují ambiciózní plán udržitelných investic, které by měly pomoci financovat přechod na uhlíkově neutrální hospodářství. Zároveň však poukazují na nutnost zajistit adekvátní prostředky pro mechanismus pro spravedlivou transformaci. EP požaduje, aby se unijní cíl redukce skleníkových plynů do roku 2030, aktuálně stanovený na 40 % úrovně roku 1990, zvýšil na 55 %. Komise avizovala záměr navrhnout zvýšení stanoveného cíle snižování emisí na 50 – 55 %. Poslanci také prosazují zavedení dalšího přechodného cíle, a to pro rok 2040, který by měl EU pomoci dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Tyto cíle by podle poslanců měly být schváleny v dostatečném časovém předstihu před konferencí OSN o změně klimatu COP26 v listopadu 2020. EP zároveň ve snaze zohlednit odlišné ambice třetích zemí v oblasti klimatu vyzval k přijetí mechanismu kompenzačních opatření na hranicích EU, která by v souladu s pravidly WTO zabraňovala úniku uhlíku. Poslanci se zavázali pozměnit všechny legislativní návrhy tak, aby byly v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu. Komise by podle poslanců měla předložit návrhy na změnu právních předpisů v oblasti klimatu a energetiky nejpozději do června 2021. Jejich součástí by mělo být zvýšení cílů v oblasti energetické účinnosti, jakož i zavedení závazných vnitrostátních cílů a zvýšení unijních cílů v oblasti obnovitelné energie, uvádí schválený text.

 

Rada chce více prosazovat v rámci diplomacie ochranu klimatu

  • Pro úspěch při řešení změny klimatu má podle Rady zásadní význam posílená a pokračující mezinárodní angažovanost.

  • Rada zdůrazňuje, že při spolupráci se třetími zeměmi je důležité uplatňovat individualizované přístupy a zároveň zohlednit nezbytnost spravedlivé a sociálně vyvážené transformace, která realizaci opatření v oblasti klimatu umožní.

Rada 20. 1. 2020 přijala závěry o diplomatické činnosti v oblasti klimatu a znovu potvrdila politický význam opatřením v oblasti klimatu. V roce 2020 bude klima jednou z priorit také vnější politiky EU. Rada v závěrech připomíná, že změna klimatu představuje ve všech zemích a regionech existenciální hrozbu pro lidstvo i biologickou rozmanitost a vyžaduje rychlou kolektivní reakci. Pro zvýšení úrovně celosvětových ambicí v oblasti klimatu má klíčový význam vedoucí úloha EU spočívající v tom, že jde sama příkladem. EU si je vědoma toho, že změna klimatu znásobuje hrozby pro mezinárodní stabilitu a bezpečnost a dotýká se zejména těch, kteří jsou nejvíce ohroženi a nejvíce zranitelní, že zesiluje environmentální tlaky a riziko katastrof, přispívá ke ztrátě zdrojů obživy a nutí obyvatelstvo k přesídlení. Rada zdůrazňuje, že EU musí naléhavě vybízet třetí země, aby spolu s ní zintenzivnily své úsilí, a v tomto úsilí je podporovat prostřednictvím všech nástrojů vnější politiky EU. V závěrech je rovněž zdůrazněno, že ve věci opatření v oblasti klimatu je třeba zintenzivnit informační činnosti zaměřené na partnerské země a regionální organizace. Rada vyzvala vysokého představitele, Komisi a členské státy, aby do června 2020 společně vypracovali strategický přístup k diplomatické činnosti v oblasti klimatu, v němž budou stanoveny konkrétní operativní návrhy, jak dále postupovat. Tento úkol má být podporován sítí zelené diplomacie EU, což by mělo zajistit plnou součinnost s diplomatickou činností EU v oblasti energetiky.

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020