Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Životní prostředí

Životní prostředí v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022
Zelená dohoda pro Evropu: Nová pravidla pro energetickou náročnost budov, pohlcování uhlíku a trestnou činnost proti životnímu prostředí, Instituce se dohodly na 8. akčním plánu pro životní...

Životní prostředí v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021
Komise navrhuje další opatření týkající se lesů, přepravy odpadů a půdy v rámci Zelené dohody pro Evropu, EU se zúčastnila zasedání COP26 a přijala nové závazky, Rada zhodnotila...

Životní prostředí v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021
EU se zúčastní summitu COP26 v Glasgow, Rada schválila revizi Aarhuského nařízení, EU se chce více angažovat na Arktidě    

Životní prostředí v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021
EU chce zlepšit udržitelné financování, Komise předložila balík Fit for 55, který má pomoci naplnit cíle Zelené dohody pro Evropu, Komise zveřejnila strategii týkající ochrany a obnovy...

Životní prostředí v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
EU hodnotila kvalitu vod ke koupání, Rada potvrdila strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, Rada se zabývala renovační vlnou, Rada schválila evropský právní rámec pro klima

Životní prostředí v květnu 2021

Euroskop, 10.06.2021
Komise zveřejnila akční plán pro nulové znečištění, Instituce se dohodly na klimaticky neutrální EU do roku 2050, Komise vydala nová pravidla v rámci oběhového hospodářství, Komise přijala...

Životní prostředí v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021
Komise navrhla akty týkající se udržitelných financí v rámci taxonomie, Instituce se dohodly na evropském právním rámci pro klima

Životní prostředí v březnu 2020

Euroskop, 10.04.2021
Komise předložila opatření na podporu ekologické produkce, Rada schválila závěry o strategii EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek, Rada přijala svůj postoj k programu...

Životní prostředí v únoru 2021

Euroskop, 10.03.2021
EU přijala novou strategii pro přizpůsobení se změně klimatu, EU investuje 121 mil. € do ochrany životního prostředí, Honduras se zavázal dovážet dřevo pouze z legálních zdrojů, Nová...

Životní prostředí v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021
Komise vyhlásila závazek týkající se zelené spotřeby
Počet nalezených článků: 213
|
Zobrazeny články od  1 do 10