Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Doprava

AKTUALIZACE: Společná pravidla pro přístup na trh přepravy zboží a osob

Euroskop, 28.09.2009
Rada 24. září 2009 schválila tzv. silniční balík zavádějící společná pravidla pro přístup na trh přepravy zboží a osob. Návrhy byly převzaty ve znění Evropského parlamentu.

SPECIÁL: Životní prostředí v letech 2004–2009

Euroskop, 22.07.2009
Otázka životního prostředí patřila v období let 2004-2009 mezi ty, jež komplexně ovlivňovaly dění Evropské unie jako celku a v podobě jednání o budoucnosti tzv. Kjótského...

AKTUALIZACE: Schvalování typu motorových vozidel (Euro VI)

Euroskop, 19.06.2009
Rada na svém zasedání 8.-9. června 2009 definitivně schválila návrh nařízení na zavedení emisního standardu Euro VI.

AKTUALIZACE: Zelená kniha o transevropských dopravních sítích (TEN-T)

Euroskop, 17.06.2009
Komise 10. května 2009 uveřejnila příspěvky zainteresovaných aktérů, již se zúčastnili příslušné veřejné konzultace. Rada o měsíc později, 11. června 2009, přijala své závěry...

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 10.06.2009
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

SPECIÁL: Doprava v letech 2004–2009

Euroskop, 29.05.2009
Doprava, nebo lépe řečeno dopravní politika Evropské unie coby jedna z oblastí, jimž se Společenství věnuje již více než půlstoletí, zaznamenala v letech 2004-2009 poměrně dynamický...

AKTUALIZACE: Reforma DPH u vybraných druhů služeb

Euroskop, 27.05.2009
Rada 5. května 2009 formálně potvrdila politickou dohodu dosaženou již v březnu 2009 o směrnici pozměňující směrnici č. 2006/112, pokud jde o snížené sazby daně...

AKTUALIZACE: Pracovní doba v silniční dopravě

Euroskop, 13.05.2009
Plénum Evropského parlamentu 5. května 2009 poměrem 332:307:6 odmítlo revizi směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě, jak ji v říjnu 2008 předložila...

AKTUALIZACE: Směrnice o značení pneumatik

Euroskop, 05.05.2009
Plénum Evropského parlamentu 22. dubna 2009 poměrem 642:23:8 přijalo zprávu ITRE pro první čtení návrhu směrnice o značení pneumatik.

AKTUALIZACE: Společná pravidla pro přístup na trh přepravy zboží a osob

Euroskop, 28.04.2009
Evropský parlament 23. dubna 2009 přijal (v rámci druhého čtení) stanoviska ke společným postojům Rady týkajícím se návrhů tzv. silničního balíčku, jež ustanovují společná pravidla pro...
Počet nalezených článků: 163
|
Zobrazeny články od  111 do 120