Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o značení pneumatik

Euroskop, 09.03.2009

Výbor ITRE by měl 31. března 2009 schválit zprávu pro první čtení návrhu směrnice o značení pneumatik. Návrh zprávy je předmětem jednání od 2. února 2009.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (KOM(2008)779)

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh předložila 13. listopadu 2008. V jeho pozadí stojí obecná tendence Evropské unie snižovat emise skleníkových plynů. Text předpokládá, že vhodné pneumatiky jsou schopny snížit spotřebu automobilů (a tím pádem i produkci skleníkových plynů) až o 30 % (více zde).

 

2. Klíčové obsahové body návrhu zprávy ITRE

 

Zpravodaj Ivo Belet (Belgie EPP-ED) návrh Komise přivítal, mj. i proto, že „návrh je orientován na zákazníky a jeho cílem je podpořit tržně motivované zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti". Současně dodal, že značení pneumatik by mohlo být „velmi užitečné i pro veřejné orgány, které se snaží získat energeticky účinnější, bezpečnější a tišší pneumatiky pro svá vozidla".

  • Za značení (podle zpravodaje „nálepkování") pneumatik a dostupnost požadovaných informací by měli být (stejně jako podle názoru Komise) odpovědni výrobci pneumatik a automobilů. Na druhou stranu by měl být kladen důraz i na administrativní stránku věci, resp. na to, aby nebyli zbytečnou administrativou dotčeni zejména dodavatelé a distributoři automobilů.
  • Speciální pozornost by měla být věnována uplatňování výsledné směrnice „v souvislosti s  pneumatikami pro jízdu na sněhu a zimními pneumatikami, u nichž je nutné poskytovat dodatečné informace o jejich schopnostech zvládat mimořádné podmínky".
  • Členské státy by měly směrnici transponovat do dvanácti měsíců a začít uplatňovat o rok později (Komise navrhuje 1. listopad 2011 a 1. listopad 2012).

 

3. Stav legislativního procesu

 

Z návrhu zprávy je patrná snaha o konkretizaci odpovědnosti za realizaci směrnice, jež by měla být zajištěna (legislativně) jednotným prováděním normy v členských státech a (meritorně) angažmá výrobců pneumatik a automobilů.

 

4. Očekávaný vývoj

 

Výbor ITRE by měl svou zprávu pro první čtení schválit 31. března 2009. Plénum by o ní mělo hlasovat 5. května 2009.

Data posunů v Radě jsou závislá na předchozím vývoji v Evropském parlamentu a (ne)tendenci jednotlivých členských států dospět ke shodě (resp. dosáhnout kvalifikované většiny).

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (KOM(2008)779)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2803, SEC(2008)2804

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodaj Ivo Belet, Belgie EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Doprava v lednu 2020

Euroskop, 10.02.2020

Doprava v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020

Doprava v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Doprava v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Doprava v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019