Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

Euroskop, 21.03.2009

Poslanci Evropského parlamentu schválili zprávu týkající se mýtného v oblasti nákladní silniční dopravy.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, (KOM(2008)436)

 

1. Stav legislativního procesu

 

Evropský parlament 11. března 2009 poměrem 359:256:86 završil první čtení El Khadraouiovy zprávy týkající se revize směrnice o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, tzv. směrnice o eurovinětě.

 

 

Nejproblematičtější body zprávy se týkaly poplatků spojených s dopravními zácpami, s nimiž nesouhlasili především poslanci frakce EPP-ED. Poslanci argumentovali tím, že poplatky nepovedou k jejich omezení a dnes již tak zatíženou nákladní silniční dopravu postaví do složité pozice. Plénum většinu původních bodů týkajících se této problematiky nepodpořilo.

 

1.1.  Změny odhlasované plénem Evropského parlamentu

 

  • Dopravní zácpa již nefiguruje mezi termíny externích nákladů; vyjmuta byla také výpočetní metoda, která je ponechána na členských státech.
  • Podmínka uplatnit náklady spojené s dopravními zácpami na osobní automobily v případě, že budou uplatněny na nákladní dopravu, byla vyškrtnuta.
  • Princip výpočtu poplatků spojených s náklady na dopravní zácpy na přetížených silnicích v době dopravní špičky byl zachován.
  • Výpočet externích výdajů spojených se znečištěním ovzduší a hlukem byl v textu ponechán.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Nyní se bude postojem Evropského parlamentu zabývat Rada. Spornou bude hlavně otázka povinnosti použít získané finanční prostředky k rozvoji alternativních druhů dopravy, jíž navrhují poslanci.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, (KOM(2008)436)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2209, SEK(2008)2208, SEK(2008)2210  

Právní báze: čl. 71 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (Saïd El Khadraoui, Belgie, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2019

Euroskop, 10.01.2020

Doprava v listopadu 2019

Euroskop, 10.12.2019

Doprava v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Doprava v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Doprava v dubnu 2019

Euroskop, 10.05.2019