Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Společná pravidla pro přístup na trh přepravy zboží a osob

Euroskop, 28.09.2009

Rada 24. září 2009 schválila tzv. silniční balík zavádějící společná pravidla pro přístup na trh přepravy zboží a osob. Návrhy byly převzaty ve znění Evropského parlamentu.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (KOM(2007)265)

 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (KOM(2007)264)

 Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy (KOM(2007)263)

 

Rada definitivně přijala tři návrhy tzv. silničního balíku zavádějící společná pravidla pro přístup na trh přepravy zboží a osob. Legislativní akty se podařilo přijmout až ve druhém čtení, a to ve znění navrhovaném Evropským parlamentem.

Hlavním problematickým bodem byla dohoda o kabotáži. Nakonec se rozhodující orgány shodly na třech povolených operacích v členských státech průvozu během sedmi dnů. Mezi další klíčové body přijatých nařízení patří:

  • možnost řidičů provozujících příležitostnou jednorázovou mezinárodní přepravu odložit týdenní odpočinek až o 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků;
  • definice kabotáže se vztahuje i na vnitrostátní jízdy uskutečňované po silnici hostitelského členského státu, které nejsou součástí kombinované přepravy;
  • ustanovení týkající se kabotáže budou uplatňována až 6 měsíců po vstupu nařízení v platnost.

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (KOM(2007)265)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Mathieu Grosch, Belgie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (KOM(2007)264)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodaj Mathieu Grosch, Belgie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy (KOM(2007)263)

Právní báze: čl. 71 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: TRAN (zpravodajka Silvia-Adriana Ticau, Rumunsko, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Doprava v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021

Doprava v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Doprava v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021

Doprava v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021