Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 03.10.2009
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

Seznam shrnuje všechny aktuálně probíhající veřejné konzultace a řadí je vzestupně podle termínů, do nichž se lze té které konzultace zúčastnit. Současně nahrazuje všechny seznamy, jež zde byly na toto téma uveřejněny dříve.

 

Podrobnější texty jsme dosud věnovali veřejné konzultaci týkající se přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů, veřejné konzultaci reflektující regulaci roamingu (zde a zde), modernizaci systému zajišťování ropných rezerv, veřejné konzultaci týkající se liberalizace informování o léčivech, směrnici o energetické náročnosti budov, vytvoření statutu evropské nadace, veřejné konzultaci o revizi účetních směrnic a šesti zeleným knihám - zelené knize o územní soudržnosti, zelené knize o jakosti zemědělských produktů, zelené knize o kolektivním odškodnění spotřebitelů, zelené knize o pracovnících ve zdravotnictví, zelené knize o biologickém odpadu a zelené knize o transevropských dopravních sítích (TEN-T).

 

Popis konzultace

Oblast

Cílová skupina

Konzultace otevřena do

Priority pro strategii evropské politiky informační společnosti v letech 2010-2015

Informační společnost

Stakeholdeři, veřejnost

9. října 2009

Harmonizovaná metodologie pro klasifikaci stížností a požadavků spotřebitelů a informování o nich

Spotřebitelé

Veřejnost

15. října 2009

Europeana - další kroky

Informační společnost

Stakeholdeři

15. listopadu 2009

Inovační politika Společenství

Podnikání

Veřejnost

16. listopadu 2009

Příprava evropského akčního programu pro bezpečnost na silnicích 2011-2020

Doprava

Stakeholdeři, veřejnost

20. listopadu 2009

Zelená kniha týkající se propagace vzdělávací mobility mladých lidí

Výchova, vzdělání a mládež

Stakeholdeři

15. prosince 2009

Právní rámec k základnímu právu ochrany osobních údajů

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Stakeholdeři

31. prosince 2009

Konzultace týkající se reformy společné rybolovné politiky

Zemědělství a rybolov

Stakeholdeři

31. prosince 2009

 

Seznam odkazů

 

Další články v rubrice

Doprava v prosinci 2021

Euroskop, 10.01.2022

Doprava v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021

Doprava v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Doprava v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021

Doprava v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021